Jen do 15. 8. sleva 10 % na luxusní židle STYLE a DESIRE | Stále probíhá LETNÍ MEGA VÝPRODEJ | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda

Efektivní aplikace DNS metody prof. Pavla Koláře

Česká republika je z celosvětového hlediska přední zemí v oboru rehabilitace. Je to jednak díky letité tradici a věhlasu lázeňské péče a zejména několika velikánům z oboru medicíny a fyzioterapie, kteří naši malou zemi globálně proslavili. Vedle prof. Václava Vojty a po něm pojmenované a celosvětově rozšířené Vojtovy metody, průkopníka měkkých a mobilizačních technik prof. Karla Lewita, či prof. Vladimíra Jandy, autora funkčního svalového testu, je v současné době vůdčí autoritou prof. Pavel Kolář. Jeho dnes již celosvětově úspěšná metoda se jmenuje Dynamická neuromuskulární stabilizace, zkráceně DNS.

Co je to DNS metoda?

Podstatou metody DNS je vývojová kineziologie, tedy jednotlivé pohybové milníky v životě fyziologicky se vyvíjejícího dítěte v prvních dvou letech života. V DNS diagnostice a terapii jsou využívány speicifické polohy typicky se objevující v jednotlivých vývojových obdobích dítěte, jako např. poloha třetího měsíce vleže na zádech či na břiše, šikmý sed, tripod, dřep, apod.

DNS má část diagnostickou a část terapeutickou. V části diagnostické využíváme škálu několika testů pro určení klíčových míst, kde má daný pacient/klient pohybový či stabilizační deficit a ze kterého bude nejspíše pramenit daný problém (obvykle bolest).

V terapeutické části se v rámci konceptu DNS zaměřujeme na nejslabší místo, které jsme při funkčním vyšetření zjistili. Pacienta nastavíme do vývojové pozice, kterou zvládne technicky co nejsprávněji kontrolovat a učíme ho, jak danou pozici udržet, co by při ní měl cítit a jaké další pohyby mohou z dané pozice vycházet. De facto nám jde o intenzivní vjem optimálně nastaveného vlastního těla, sebepoznání, tj. schopnost rozlišení mezi chybným a optimálním postavením daného segmentu a provedení pohybu.

Jde o kvalitu zajištění tak zvané posturálně-lokomoční funkce, která je často vlivem statického přetížení (např. sezení), úrazu, psychického stresu, nebo např. i nevhodného sportovního tréninku narušená a stává se zdrojem nejrůznějších obtíží.

Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS) podle profesora Koláře tedy můžeme definovat jako funkční diagnosticko-léčebný přístup založený na principech vývojové kineziologie, což znamená, že správné držení těla (tzv. postura) a správný průběh pohybu vychází z držení těla a pohybů zdravých dětí. Zdravé děti v prvních letech života získávají automaticky schopnost držení těla a pohybu v prostoru, aniž by je to musel kdokoli učit. (Janda, Z. et Kobesová, A. Dostupné na: https://www.rehabps.com/download/dns_pdf_tema.pdf)

polohy-zdravych-deti.png
(Plakáty DNS zobrazující polohy zdravých dětí typické pro jednotlivá vývojová období a ukázka cvičení dospělého jedince v dané poloze; převzato z webu https://www.rehabps.com/posterscz.html a publikováno se souhlasem Rehabilitation Prague School)

Je třeba zdůraznit, že v rámci DNS (ale i jiných tzv. neurofyziologických metod) při korekci pacienta primárně nejde o nápravu jednotlivých svalů či kloubů, ale centrálního nervového systému, který svaly a klouby řídí. Jako kdybychom v rádiu ladili správnou frekvenci a byli spokojeni až s čistým zvukem frekvence kýžené stanice, při terapii/cvičení budeme spokojeni až se správně provedeným pohybem.

Kromě vývojových pozic je druhým specifikem DNS detailně propracovaná metodika správné a chybné postury, resp. aktivace svalů trupu, které můžeme označit jako ISSP (integrovaný stabilizační systém páteře), tj. svalů hrudníku, páteře a pánve, které tělo stabilizují a zároveň umožňují pohyb.

Postura: nastavení páteř - hrudník - pánev

optimalni-drzeni-tela.png
(převzato z webu https://www.rehabps.com/posterscz.html a publikováno se souhlasem Rehabilitation Prague School)

Optimální držení těla (postura) je závislá na trupové stabilizaci, kterou zajišťuje vyrovnaná aktivace břišních a zádových svalů, bránice a pánevního dna. Svaly je třeba umět rovnoměrně a současně zapojit, žádná skupina nesmí být více či méně aktivní než jiná. Svalová dysbalance může vést k přetěžování a bolesti. Takovým příkladem jsou patologické typy postury (viz obrázek výše) - nejčastěji syndrom rozevřených nůžek, kdy je "povolené" břicho v kontrastu s prohnutými, přetíženými bedry. To vede nejen k bolesti zad, ramen, nebo krční páteře, ale často i k dysfunkci pánevního dna či dokonce k poruchám funkce v oblasti jícnu a žaludku, což se typicky projevuje pálením žáhy (tzv. gastroesofageální reflux).

Problematika postury je zcela zásadní i pro pochopení správného sedu. Pokud budeme na židli sedět delší dobu s kulatými zády bez napřímení páteře, nebo naopak budeme neustále překlápět pánev dopředu a záda budeme mít prohnutá do přílišné lordózy, naše svaly nebudou v optimálním napětí a je velmi pravděpodobné, že nás dříve či později začne někde bolet.

 

Výhodou dynamického sedáku židlí Adaptic je možnost neustálé mírné aktivity středu těla, který dělá oporu naší páteři a my tak máme možnost lepšího napřímení.

Koncept metody DNS Pavla Koláře

Koncept DNS má svůj globální úspěch nejen díky samotné odborné podstatě založené na vývojové kineziologii, ale také díky osobnostem, které za ním stojí.

Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Klíčovou roli v rozvoji konceptu DNS hraje její autor prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Narodil se roku 1963 v Praze, je ženatý, má 3 děti a žije a pracuje v Praze. Jeho mladší bratr Petr Kolář je rovněž špičkovým odborníkem, ale v oboru architektury.

Prof. Kolář působí od roku 1999 ve funkci přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. Zastává též post proděkana 2. LF UK, je garantem studia fyzioterapie na 2. LF UK a členem Poradního sboru ředitele Fakultní Nemocnice v Motole. V roce 2012 profesor Kolář založil Centrum pohybové Medicíny Pavla Koláře, kde poskytuje rozsáhlou rehabilitační péči běžným pacientům stejně jako elitním sportovcům.

Systematické výuce diagnostiky a terapie posturálních funkcí podle principů vývojové kineziologie se věnuje již více než 30 let. V roce 2007 svoje originální diagnosticko-terapeutické techniky sjednotil pod název Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS), který je v dnešní době chráněn mezinárodní ochrannou známkou.

Rozhovor s prof. Kolářem a spoluautorem tohoto článku si můžete poslechnout na Spotify.

pavel-kolar-foto.webp
prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.
(převzato z webu www.rehabps.cz a publikováno se souhlasem Rehabilitation Prague School)

Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. je koordinátorkou mezinárodních kurzů DNS, které se dnes vyučují v již více než 50 zemích světa a kterými prošly již desítky tisíc studentů.

Prof. Kobesová dříve úzce spolupracovala s legendárním prof. Lewitem. O tomto období a rovněž o počátcích metody DNS si můžete poslechnout rozhovor zde.

alena-kobesova.webp
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
(převzato z webu www.rehabps.cz a publikováno se souhlasem Rehabilitation Prague School)

Dalším klíčovým faktorem globálního úspěchu metody DNS je početná skupina certifikovaných instruktorů z ČR i ze zahraničí. Výuce konceptu DNS se dnes systematicky věnuje již téměř pět desítek instruktorů z Evropy, Asie, Ameriky i Austrálie.

Řada odborníků rozličných oborů v minulosti měla geniální myšlenky, které mohly mít světový dosah, ale tyto osobnosti často nedokázaly vybudovat tým spolupracovníků, kteří by jejich myšlenky (resp. techniky) dokonale pochopili, rozvíjeli a předávali dál. Týmová práce je faktor, který významně ovlivnil úspěch konceptu DNS v mezinárodním měřítku v relativně krátkém časovém horizontu.

Typů DNS kurzů je celá řada. Kromě základních kurzů pro fyzioterapeuty a lékaře, které jsou zaměřené na práci s pacienty, je dalším velmi oblíbeným programem série DNS sportovních kurzů. Rozhovor se špičkovým odborníkem na fyziofitness a lektorem DNS sportovních kurzů, Mgr. Oldřichem Chramostou, si můžete poslechnout zde.

DNS metoda pro děti

Velmi populárním nedávno otevřeným programem zaměřeným na děti mladšího školního věku je DNS FIT KID

dns-kids-plakat.jpg
Plakát s cvičením pro děti
(převzato z webu https://www.rehabps.com/posterscz.html a publikováno se souhlasem Rehabilitation Prague School)

Tento DNS program, který je určený všem, kdo pracují s dětmi mladšího školního věku (cca 6-12 let), názorně pomocí zvířátek vysvětluje 5 základních cvičebních pozic s množstvím modifikací. Podstata správně a chybně fungující trupové stabilizace je vysvětlena na postavičkách pana Pupánka, Vcucánka a Ochablíka (viz horní část plakátu FIT KID), což snadno pochopí i malé děti.

Pan Pupánek představuje správnou trupovou stabilizaci včetně rovnoměrně aktivované břišní stěny a napřímené páteře. Pan Vcucánek chybně vtahuje a přehnaně zatíná svaly horní části břišní stěny nad pupíkem. Pan Ochablík, jak z názvu i obrázku vyplývá, má naopak břišní stěnu příliš povolenou.

 

Všechny cviky a zásady jsou v ucelené formě zaznamenány v tzv. Cvičebníčku, do kterého si děti či jejich lektoři mohou dělat poznámky a pravidelně podle něj trénovat.

Zde je krátká ukázka z programu DNS FIT KID:

Další typ DNS kurzu je určen pro laickou veřejnost a pro pacienty, které bolí v zádech nebo v jiných částech pohybového systému, ale i pro ty, kteří se chtějí naučit správně cvičit v zájmu prevence bolestí zad.

Ukázka cvičení je zde:

Cviky dle metody DNS

Pro terapii či preventivní cvičení můžeme využít mnoho vývojových pozic zdravě se vyvíjejícího dítěte. Níže jsme vybrali 3 pozice, ze kterých vycházejí dále uvedené cviky. Obrázky jsou staženy z členské sekce cvičebního programu www.fyziomama.cz a samotné cvičení je inspirováno podstatou metody DNS.

Cvik - pozice 3. měsíc dítěte

Jak již název napovídá, uvedená pozice je inspirována typickou polohou dítěte na zádech ve 3. měsíci života. Dítě má fyziologicky aktivní střed těla (tzn. ani vtažené, ani vyduté břicho), opírá se o téměř celu plochu zad, dolní končetiny jsou ohnuté cca v 90° v kyčlích, kolenou i nártech.

dite-3-mesic.png
Ležící dítě ve 3. měsíci života.

Varianta 1 - střídavé propínaní dolních končetin

Ležíme na zádech, trup je stabilní, tj. máme aktivní střed těla (břicho není ani vtažené, ani povolené), nohy máme zakleslé do cvičební gumy a střídavě propínáme jedno koleno, poté druhé. Dáváme pozor, aby se záda neprohýbala od podložky, ramena se nevytahovala k uším, hlava musí být stále opřená o spodní část temenní kosti. Cvičení nesmí být bolestivé.

dns-cvik-1.jpg

Varianta 2 - propínání kolen současně

Cvik je stejný jako předchozí, ale propínáme obě kolena současně - tato varianta klade větší nároky na trupovou stabilizaci.

dns-cvik-2.jpg

Varianta 3 - posunování míče

Opět ležíme na zádech, máme zpevněný trup, v rukou máme velký míč. Zvednuté dolní končetiny se opírají o velký míč, který se protilehlým pohybem pravé ruky a levé nohy, resp. následně levé ruky a pravé nohy pohybuje. Zapojíme tím nejen střed těla, ale trénujeme i koordinaci pohybu rukou a nohou.

dns-cvik-3.jpg

Cvik - pozice dítěte na jednom koleni s nakročenou druhou nohou

Tento cvik je vhodný např. pro tak zvanou centraci kyčlí, tedy jejich správné nastavení z hlediska pozice, tlaku a tahu svalů.

dite-na-koleni.png
Klečící dítě na jednom koleni s druhou nohou nakročenou.

Po vzoru takto nakročeného dítěte, které polohu používá pro vertikalizaci, tj vytažení do stoje, můžeme obdobnou pozici využít i pro cvičení dospělých. Za kliku u dveří můžeme zaháknout cvičební gumu (theraband). Napřímíme páteř, ramena jsou stažena od uší dolů a pomalu napínáme oběma rukama gumu dolů a následně vracíme zpět. Tímto cvikem tzv. centrujeme kyčle, tedy rovnoměrně aktivujeme svaly okolo kyčelních kloubů, zároveň posilujeme pažní svaly a také napřimujeme páteř a posilujeme stabilizaci celého trupu.

dns-cvik-4.jpg

Cvik - pozice dřep

Třetím cvikem je dřep, které dítě většinou začíná užívat mezi 12 a 18 měsíci života. Dítě drží kolena nad špičkami nohou, záda má rovná a polohu používá ke hře či k vertikalizaci do stoje.

dite-drep.png
Dítě v pozici dřepu.

Po vzoru dítěte při cvičení dbáme o napřímenou páteř (tj. dřep trénujeme jen do takové pozice, dokud se bedra nezačnou příliš ohýbat) hlava je v protažení krku, není ani v předklonu, ani v záklonu. Kolena nesmějí jít k sobě ani od sebe a zároveň nepřesahují dopředu před špičky. Polohu při cvičení můžeme jen držet, nebo se z ní pomalu zvedat mírně nahoru a zase klesat dolů. Tímto cvikem posilujeme hýždě a stehna, zároveň nacvičujeme narovnání páteře a posilujeme stabilizaci trupu.

dns-cvik-5.png

Často kladené dotazy k DNS metodě

Kde se o metodě DNS mohu dozvědět více?

Webové stránky věnované metodě prof. Koláře naleznete zde: https://www.rehabps.com/czhome.html

Pro koho je DNS vhodné?

DNS má široké uplatnění od dětí předškolního věku až po seniory, od nesportujících lidí se sedavým zaměstnáním až po vrcholové sportovce.

Jak poznám proškoleného odborníka na DNS?

Poznáte ho podle certifikátu DNS terapeuta či DNS trenéra. Proškolení terapeuti z ČR jsou uvedeni zde, mezinárodní na tomto odkazu a trenéři tady.

Jaké pomůcky potřebuji pro cvičení DNS?

V podstatě člověk pro cvičení základních pozic potřebuje pouze karimatku. Pokud si chceme cviky různě modifikovat a ztěžovat, je vhodné si pořídit cvičební gumu nebo gymball. DNS metoda je však naprosto univerzální a její podstata se dá uplatnit v každém sportu a každé pohybové aktivitě. Takže např. je velmi přínosné cvičit podle DNS ve fitcentru nebo se podle této metody rozcvičovat před fotbalovým zápasem atd.

Související produkty

  • štíhlá, průměrná, silnější
  • + další barvy

  Adaptic EVORA + - zdravotní židle

  od 15 990 Kč
  • univerzální pro většinu postav
  • nejprodávanější zdravotní židle 2021, 2022 a 2023
  • do kanceláře, home office a dalších míst
  • průměrná, silnější

  Adaptic COMFORT - zdravotní židle

  od 19 990 Kč
  • pro průměrné a silnější postavy
  • pohodlný a oblíbený model zdravotní židle
  • komfort, ergonomie a zdraví
  • + další barvy

  Adaptic MIO KIDS - dětská zdravotní židle

  od 11 990 Kč
  • pro děti od 6-ti let
  • zdravotní židle pro zdravý vývoj dětské páteře

Stále scrollujete? Můžete číst dál!