☝️VÝPRODEJ PRODUKTŮzobrazit nabídku | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda | 30 dnů na vrácení každého produktu

5 nejefektivnějších metod fyzioterapie. Která z nich pomůže vám?

Fyzioterapie je zdravotnický obor, který má přesah téměř do každého odvětví medicíny. Slovní základ slova fyzioterapie vychází z řečtiny a znamená léčbu přírodním (přirozeným) způsobem – tedy neinvazivně, pomocí pohybu a fyzikálních prostředků (voda, teplo/chlad, mechanická síla apod.). Fyzioterapie se v dnešní době řadí k jednomu z nejpopulárnějších zdravotnických oborů – jak mezi uchazeči o vysokoškolské vzdělání, tak i mezi laickou veřejností a sportovci.

Výběr 5 nejefektivnějších metod fyzioterapie je samozřejmě subjektivní, ale vychází z mých zkušeností z 11 leté fyzioterapeutické praxe.

Metody fyzioterapie

Česko patří ve fyzioterapii na světovou špičku

Ve světě existuje celá řada fyzioterapeutických metod, které se zaměřují na různé diagnózy a vycházejí z nejrozličnějších poznatků medicíny. Česká republika patří v oboru fyzioterapie a rehabilitace na světovou špičku. A to díky celé plejádě velkých osobností, které spolu z velké části kooperovali a obor fyzioterapie společně rozvíjeli na nejvyšší úroveň. Nemalou zásluhu nese i v Česku tradiční a velmi rozšířený obor lázeňství, které jde s rehabilitací ruku v ruce.

 

Hlavní odbornou skupinou české rehabilitace je tzv. Pražská škola (www.rehabps.cz), která vznikla v 50. letech minulého století. Hlavními představiteli byli lékaři neurologické kliniky prof. Hennera, prof. Karel Lewit, prof. Václav Vojta, prof. Vladimír Janda a doc. František Véle.

 

Na práci těchto velikánů navazuje svým dílem světově uznávaný a jednoznačně nejslavnější český fyzioterapeut prof. Pavel Kolář.

Metoda DNS podle Koláře

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře je terapeutický koncept založený na vývojové kineziologii. To zjednodušeně znamená, že vychází z pozorování pohybů a vývoje zdravých dětí. Ty se mezi cca 3. a 12. měsícem postupně ze zad (břicha) dostanou přes pozici na čtyřech až do stoje. Mezi 12. až cca 18. měsícem začnou samostatně chodit.

Jednotlivé pohybové milníky, které děti dělají nejen ve 3.-6. měsíci, ale i v dalších obdobích, terapeuticky využíváme při rehabilitaci, ve sportu či běžném životě nejen dětí, ale i dospělých.

Metoda DNS podle Koláře je univerzálně využitelná pro široké spektrum diagnóz, nejčastěji je spojována s léčbou vertebrogenních obtíží, tedy bolavých zad. S metodou prof. Koláře se také pojí termín hluboký stabilizační systém páteře (HSSP). Ten označuje hlavní svaly, které spoluvytvářejí nitrobřišní tlak – bránice, pánevní dno, příčný sval břišní a krátké svaly mezi obratli. Pokud spolu tyto svaly nespolupracují, páteř se začne přetěžovat a záda bolí. Cílem metody DNS je naučit pacienta správné zapojení svalů HSSP – koaktivaci.

Ukázka cvičení DNS dle Koláře:

Na uvedeném videu můžeme vidět cvičení dle vývoje malého dítěte. Cvičební sestava začíná v kleku na čtyřech, následuje nakročení 1 dolní končetinou a pozice tzv. tripod. Další pozicí je sed na patu a poslední je tzv. rytíř. Všechny uvedené pozice napodobují vývojové pohyby malého dítěte. Identicky lze cvičit podle dalších vývojových fází – např. v tzv. medvědovi, dřepu nebo tzv. 3. měsíci.

Rozhovor s prof. Kolářem, který jsem měl čest s ním udělat v rámci podcastu FyzioLife, naleznete zde na Spotify: Přehrát epizodu podcastu

Nejčastější dotazy k DNS metodě:

U koho mohu cvičit podle metody DNS?

Doporučuji navštěvovat certifikované terapeuty a trenéry, kteří absolvovali kurzy DNS. Pan prof. Kolář ordinuje ve FN Motol a na 2 soukromých klinikách – ve Waltrovce  a na Chodově.

Kurzů DNS vycházejících z metody prof. Koláře je celá řada:

Vojtova metoda

Vojtova metoda je terapeutický koncept využívaný k léčbě hybných poruch. Zakladatelem byl v 50. letech prof. MUDr. Václav Vojta. Základy této metody vznikly v lázních Železnice, kde na základě pozorování a léčby dětí s DMO (dětská mozková obrna) byly popsány specifické body (reflexní zóny), díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým specifickým pohybům. 

Tato metoda v sobě zahrnuje jak diagnostickou, tak terapeutickou část. V širší veřejnosti je známá zejména jako rehabilitační metoda pro malé děti, ale s úspěchem se využívá i u dospělých pacientů. Základní předností této metody je její působení nezávislé na vůli pacienta. Vstupní impulz vychází z reflexních zón, ve kterých terapeut vytváří tlak na kůži nebo kostěné výběžky těla. Na to následně reaguje nervový systém a svaly pacienta. Při správném provádění lze aktivovat oslabené nebo chybně se zapojující části těla.

Ukázka cvičení Vojtovy metody u dospělého pacienta:

Můžeme zde vidět terapii v pozici tzv. reflexního otáčení 1, kdy terapeut pomocí stimulace reflexních zón dokáže u pacienta vyvolat pohybové reakce podobné vývoji malého dítěte. Pacient zvedá dolní končetiny, aktivuje břišní svaly a přetáčí se do strany. Obdobně lze pacienta aktivovat v dalších fázích reflexního otáčení (2, 3, 4a a 4b), vleže na břiše (tzv. reflexní plazení) a v sedu na patách (tzv. první pozice).

Nejčastější dotazy k Vojtově metodě:

Jaké jsou kontraindikace Vojtovy metody?

Tuto metodu byste měli vynechat při tělesné teplotě nad 38 °C, po očkování (po živých vakcínách delší interval než po neživých; interval vyjmutí z terapie stanoví lékař), při akutním krvácení do mozku, po vysokých dávkách kortikoidů, v těhotenství, 7 dnů po operaci, při rakovině i akutních stavech (infekční, srdeční) a při autismu. Pacienti s mentálním postižením mohou Vojtovu metodu cvičit pouze v případě, že ji tolerují.

Proč dítě při terapii pláče? Nebolí ho to?

Pláč dítěte při Vojtově metodě je přirozenou reakcí na dyskomfort, který dítě zažívá skrze nastavení těla do výchozí pozice, kterou chce terapeut/rodič docílit aktivaci oslabených částí těla. Z této pozice se dítě snaží dostat a díky tomu dojde ke kýžené aktivaci. V žádném případě nesmíme dítě nastavit do bolestivé pozice nebo reflexní zóny dítěte stimulovat takovou silou, která by bolest vyvolávala, to je nepřípustné.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Původní profesí zdravotní sestra se díky mimořádnému citu pro pohyb a vnímání pacienta vypracovala v přední českou fyzioterapeutku se zaměřením na bolestivé stavy, sportovní fyzioterapii a časem zejména na funkční sterilitu u žen i mužů.

Jméno Ludmily Mojžíšové je právě nejvíce spjato s pomocí párům, které se nemohou dočkat vytouženého dítěte, ač by fyziologicky s početím neměli mít zjevný problém. Žena či muž tedy trpí tzv. funkční sterilitou. Ludmila Mojžíšová tuto poruchu léčila mobilizačními a relaxačními cviky, které měly vliv na uvolnění napětí zejména v oblasti pánevního dna, ale i dalších částech těla.

Cvičební sestava Ludmily Mojžíšové obsahuje celkem 12 cviků a vede k lepšímu prokrvení v oblasti malé pánve. U žen tím dojde k funkčnímu zlepšení a zmírnění gynekologických obtíží, u mužů zase ke zlepšení spermiogramu.

Ukázka cvičení podle Ludmily Mojžíšové:

V uvedeném krátkém videu můžeme vidět relaxační cvik na kyčle, bedra a pánevní dno. Jednoduchý styl cvičení podle L. Mojžíšové umožňuje pacientům trénovat v pohodlí domova.

Rozhovor autora tohoto článku s první žačkou samotné Ludmily Mojžíšové, paní Hanou Volejníkovou, si můžete poslechnout zde na Spotify.

Nejčastější dotazy k metodě Ludmily Mojžíšové:

Lékař mi na bolesti zad předepsal rehabilitaci pomocí cviků Ludmily Mojžíšové. Jak spolu souvisí metoda na otěhotnění s bolavými zády, když jsem ještě ke všemu muž?! ☺

Metoda Mojžíšové je opravdu známá zejména na tzv. funkční sterilitu, ale stejně tak se dá využít právě i u bolavých zad, tedy vertebrogenních obtížích. A metoda se dá s úspěchem uplatnit stejně u mužů i u žen.

Kam mám zajít, když chci cvičit podle metody Ludmily Mojžíšové?

Při volbě vhodného fyzioterapeut se ujistěte, že má dotyčná/dotyčný absolvovaný certifikovaný kurz metody Mojžíšové.

Terapie McKenzie

Podstatou metody Robina McKenzieho, je mechanická představa hlavní příčiny bolestí zad. Řešení by kvůli tomu mělo tedy být rovněž mechanické. Terapeut se při léčbě řídí tzv. centralizací, kdy dochází k posunu bolestí od periferie k centru a celkovému zmírňování obtíží. Opakem, který při terapii nechceme pozorovat, je periferizace, tedy zvýšení vyzařování bolestí směrem ven od centra. To značí zhoršování obtíží.

McKenzie rozlišuje 3 hlavní syndromy

 1. posturální
 2. dysfunkční
 3. poruchový

Posturální syndrom značí pouze špatné držení těla, které způsobuje lokální bolesti páteře. Ve zkratce se jedná o abnormální tlak na normální tkáň. Terapie se v takových případech zaměřuje především na správné držení těla.

Dysfunkční syndrom je charakterizován normálním tlakem na abnormální tkáň. Existuje dysfunkce flekční (provokace bolestí při ohybu), extenční (při natažení) a rotační. Podstatou léčby je protažení zkrácených struktur. Díky tomu se pozvolna zvětšuje rozsah pohybu a bolest mizí.

Třetím syndromem je syndrom poruchový neboli derangement, který je popisován v případě poškození v páteřním kanálu. Dle vyšetření se stanoví 1 z 18 principů terapie (leh na břiše, ohyb ve stoji a další).

Ukázka cvičení dle McKenziho:

Na videu je předváděna extenze (záklon) bederní páteře pro uvolnění zad. Další cviky na páteř jsou naopak směrovány do flexe, tedy předklonu, ohybu páteře. V určitých případech lze přidat i pohyb do rotace. Všechny cviky dle McKenzieho je třeba konzultovat s certifikovaným terapeutem této metody, který zvolí vhodnou skladbu pohybové terapie dle předchozího vyšetření. 

Nejčastější dotazy k metodě McKenzie:

Je tato terapie vhodná i u pacientů s metastázemi v páteři? 

Nikoliv, pro tyto pacienty je terapie McKenzie kontraindikována.

Kde mohu najít odborníka proškoleného v metodě McKenzie?

Ideální je podívat se přímo na web McKenzie institutu Česká republika.

PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)

Základy metody PNF neboli Proprioceptivní neuromuskulární facilitace vypracoval americký neurofyziolog dr. Herman Kabat (1913 – 1995), proto se tato metoda také nazývá Kabat či Kabatova.

Podstata metody stojí na pohybu v úhlopříčkách (diagonálách), které v sobě kombinují ohnutí/natažení, odtažení/přitažení a rotace. Tím napodobují přirozenou hybnost v běžném životě a při chůzi. Rotační pohyby bývají obecně nejvíce omezenými pohyby a svaly (rotátory) nejvíce náchylnými na zranění či funkční poškození. To je způsobeno jejich evolucí“, jsou to vývojově nejmladší“ svaly a tudíž i de facto nejvíce zranitelné.

Metoda má velmi široké spektrum využití. Mezi hlavní indikace patří neurologická postižení – a to jak centrálního, tak periferního nervového systému. Dále lze metodu využít u stavů po úrazech, u funkčních poruch pohybového systému, pacientů se skoliózou apod.

Ukázka cvičení PNF:

Na videu můžeme vidět provádění metody PNF na horní končetinu v tzv. druhé diagonále. Metodu lze cvičit i samostatně v domácích prostředí jako autoterapii za pomoci odporové gumy (therabandu). Touto metodou lze docílit jak posílení, tak relaxace vybraných svalů.

Nejčastější dotazy k metodě PNF:

Koho byste doporučil jako největšího odborníka na metodu PNF v České republice?

Dle mého názoru je tímto člověkem paní Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., která tuto metodu školí v Olomouci a je členkou International PNF Association. Měl jsem osobně možnost u paní doktorky absolvovat certifikovaný kurz.

Lze tuto metodu využít i na bolesti krční páteře a hlavy?

Určitě, pokud budete chodit k certifikovanému terapeutovi PNF, bude z kurzu znát uhlopříčky zaměřené právě na krční páteř, jejíž přetížení často vede i k bolestem hlavy.

Odborné zdroje

 • BASTLOVÁ, Petra. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN: 978-80-244-4030-9.
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1.
 • McKENZIE, Robin. Léčíme si záda sami. Spinal Publications New Zealand Ltd., 1997. ISBN: 80-239-4861-X.
 • SKALIČKOVÁ – KOVÁČIKOVÁ, Věra. Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty. Olomouc: Book print s.r.o., 2017. ISBN: 978-80-270-2292-2.

Mgr. Vojtěch Šenkýř

Pracuji jako fyzioterapeut a osobní trenér. Hlavní metodou, kterou využívám jak v nemocnici, tak ve fitness centru, je metoda DNS podle Prof. Koláře. Zároveň jsem certifikovaným terapeutem Vojtovy metody a PNF.

Další články

Související produkty

  • štíhlá, průměrná, silnější
  • + další barvy

  Adaptic EVORA + - zdravotní židle

  od 15 990 Kč
  • univerzální pro většinu postav
  • nejprodávanější zdravotní židle 2021, 2022 a 2023
  • do kanceláře, home office a dalších míst
  • štíhlá, průměrná, silnější
  • + další barvy

  Adaptic XTREME - zdravotní židle

  od 19 990 Kč
  • pro štíhlé, průměrné a silnější postavy
  • extrémní žážitek, skvělá flexibilita
  • zdravotní kancelářská židle k pc

  A+ Back - zdravotní opěrka pod záda

  1 390 Kč
  • stabilizuje páteř a pánev
  • uvolňuje tlak v dolní části zad

Stále scrollujete? Můžete číst dál!