Algoritmus

Podle slovníku je algoritmus „posloupnost konečného počtu elementárních kroků vedoucí k vyřešení úlohy“. Jinými slovy, algoritmus je přesný postup, jakým lze vyřešit daný úkol (např. zjistit součin dvou čísel). Kvalitu algoritmu pak určuje nejmenší počet krojů, který je k dosažení cíle potřeba.

V oblasti webdesignu se pojem algoritmus používá především při programování webových aplikací. S pojmem algoritmus se setkáte také při optimalizaci pro vyhledávače, nejčastěji ve smyslu „efekt závisí na aktuálních algoritmech vyhledávače“. Algoritmem je zde tedy míněna logika, podle níž vyhledávač výsledky řadí, tj. určuje relevantní stránky. Tyto algoritmy vyhledávačů se často mění a to zajištuje věčnou proměnlivost výsledků vyhledávání (přestože kvalitně optimalizovaná stránka by měla být na algoritmech vyhledávače téměř nezávislá).

Slovo algoritmus (nejprve algorismus, poté algorithmus) pochází z latiny, kde označovalo provádění výpočtu pomocí arabských číslic. Zároveň bylo slovo algoritmus používáno jako jméno perského matematika, který v polovině 9. století systém arabských číslic vytvořil a jehož osmislovné jméno bylo velmi obtížné na výslovnost i na zapamatování.

Odkazy související s pojmem Algoritmus

Zaujal vás pojem Algoritmus?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás