Y2K

Termín Y2K označuje tzv. problém roku 2000 (z anglického Year 2 Kilo), resp. problémy související s přechodem do druhého tisíciletí. Především se kvůli vysoké ceně hardware v osmdesátých a počátkem devadesátých let šetřilo každým bitem. Proto se i datum ukládalo v podobě dd-mm-rr, tedy „19“ se v letopočtu vynechávala. Další příčinou Y2K byla i snaha programátorů si zjednodušovat práci, neboť s dvoumístným letopočtem bylo mnohem snazší pracovat.

Pozor, potenciálně zastaralé informace
Prohlížíte si pojem ve slovníčku, který vytvořil náš ředitel Jan Štráfelda nejméně před deseti lety. Vše tedy již nemusí být aktuální…

Při vstupu do roku 2000 však bylo možné očekávat problémy s nejednoznačností tohoto zápisu, zejména v nemožnosti zadat rok vyšší než 1999. Případně se předpokládalo, že Y2K způsobí různé omyly s tříděním datumů a početními operacemi s nimi.

Mezi další důvody problému Y2K patřila také neexistence dne 29. 2. 2000, neboť mnohé programy rok 2000 nepočítaly za přestupný. Sekundární problémy v souvislosti s Y2K způsobovala i tzv. magická data, např. den 9. 9. 1999 se v databázích často používal k označení data, které nemá nikdy vypršet.

Z těchto důvodů se Y2K stal velmi diskutovaným tématem, jež zasáhlo i marketingové aktivity – vyhovující produkty byly označovány značkou Y2K compliant. Šířila se však i panika předpovídající nejrůznější stupně chaosu, od výpadků elektroniky až po celkovou zkázu světa. Urychleně vznikaly různé Y2K komise, zejména v armádě a v bankovnictví. Nakonec se však Y2K obešel bez větších problémů, částečně i díky důkladné práci mnoha programátorů a techniků.

Odkazy související s pojmem Y2K

Zaujal vás pojem Y2K?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Facebook: sledujte nás