Personalizace

Termín personalizace se používá k vyjádření možnosti danou stránku přizpůsobovat svým potřebám. V nejjednodušším případě může jít o výběr z různých předpřipravených skinů (grafických podob) prezentace, taková míra personalizace bývá častá i u různých freemailových serverů.

Pozor, potenciálně zastaralé informace
Prohlížíte si pojem ve slovníčku, který vytvořil náš ředitel Jan Štráfelda nejméně před deseti lety. Vše tedy již nemusí být aktuální…

Portály často nabízí pod pojmem personalizace možnost zobrazování aktuálních informací podle zadaných hodnot, např. počasí podle adresy, horoskopy podle data narození atd. Vyšším stupněm personalizace je možnost manipulovat přímo s obsahem stránek, např. skrývat některé informace či naopak přidávat informace z jiných zdrojů (většinou s využitím RSS). Taková stránka nastavená v prohlížeči jako domovská už může být pro uživatele užitečným nástrojem, z personalizace pak samozřejmě těží i samotný portál díky vyšší návštěvnosti.

Personalizace může být užitečná i na běžných webových prezentacích, vždy je však nutné dlouze přemýšlet o tom, co návštěvníka motivuje k jejímu prozkoumání a následnému využívání. Lidé jsou totiž z principu líní a neochotní cokoliv zjišťovat, vymýšlet a nastavovat. Pokud jim služba nevyhovuje, raději přejdou jinam. Zvláště, pokud je potenciální přidanou hodnotou personalizace pouze malá změna vzhledu či funkčnosti.

Pokud se však podaří výše zmíněné problémy vyřešit, personalizace se může se stát významnou konkurenční výhodou. I proto možnosti personalizace stále skrývají velký potenciál.

Odkazy související s pojmem Personalizace

Zaujal vás pojem Personalizace?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás