CTR

CTR je zkratka z anglického click through rate, v češtině se překládá jako míra prokliku.  Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Pojem se většinou používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřuje její (přibližnou) efektivitu.

Pozor, zastaralé informace
Prohlížíte si pojem ve slovníčku, který vytvořil náš ředitel Jan Štráfelda nejméně před deseti lety. Proto ho nedávno na svém webu opravil a rozepsal v textu Míra prokliku – vše, co potřebujete vědět. Než to tu také přepracujeme, podívejte se raději tam.

Jak spočítat CTR

Je to snadné:

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Nakonec násobíme stem, neboť CTR se udává v procentech. Je-li tedy například CTR roven 0,5 %, znamená to, že reklama se musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

Obvyklé hodnoty CTR

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy, nejmenší CTR mají klasické bannery (obvykle v rozmezí 0,06 % až 0,2 %). Lépe jsou na tom Rich media formáty bannerů (animace, videa či interaktivní aplikace), kde se CTR pohybuje pod 1 %. PU reklamy ale záleží také na umístění. Čím výše je reklama na stránce umístěna, tím vyšší má obvykle CTR. Míru prokliku významně ovlivňuje i konkrétní podoba reklamy. Jsou-li bannery zajímavé, kvalitně provedené a něčím unikátní, budou mít řádově vyšší CTR.

Úplně jiná čísla uvidíte v reportu PPC kampaní, jejichž CTR často dosahuje až dvaceti procent. Podobné je to s newslettery, i ty mívají CTR mezi pěti a dvaceti procenty. Stejné je to s textovými inzeráty – pokud jsou dobře cílené, obsahují vaše unikátní odlišnosti (USP) a výzvu k akci, budou mít podstatně vyšší CTR. To navíc v PPC systémech znamená, že za stejné umístění inzerátu zaplatíte významně méně peněz (protože v PPC systémech cena na míře prokliku silně závisí).

Odkazy související s pojmem CTR

Zaujal vás pojem CTR?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás