Click rate

Click rate (někdy také click-rate nebo clickrate) je pojmem z oblasti internetové reklamy. Jde o poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního prvku a vypovídá o účinnosti dané reklamy.

Pozor, zastaralé informace
Prohlížíte si pojem ve slovníčku, který vytvořil náš ředitel Jan Štráfelda nejméně před deseti lety. Vše tedy již nemusí být aktuální…

Click rate se udává v procentech. Spočítá se jednoduše podle následujícího vzorečku:

Click rate (%) = počet kliknutí na reklamu / počet zobrazení reklamy * 100

Click rate bývá často zaměňován s mírou prokliku (CTR). Rozdíl spočívá v tom, že každé kliknutí na reklamu nemusí být proklikem (nemusí nutně vést k návštěvě). Reklamní systémy tedy většinou měří click rate, míru prokliku si musí měřit cílový server.

Click rate bývá jedním z hlavních parametrů při vyhodnocování reklamních kampaní. Obvykle se pohybuje mezi 0,5 až 5 procenty. Click rate bannerů a dalších běžných reklamních formátů postupně klesá (také díky bannerové slepotě), proto se objevují různé nové formy reklamy, buď agresivnější nebo lépe cílené.

email marketingu click rate vypovídá o počtu uživatelů, kteří klikli na daný odkaz. Zpravidla se sleduje zvlášť pro všechny odkazy v newsletteru či e-zinu. Měření click rate v tomto případě zajišťují buď samotné příchozí stránky (využívající parametru k identifikaci emailu jako zdroje návštěvnosti) nebo počítadlo, jež je součástí nástroje sloužícího k odesílání emailů.

Odkazy související s pojmem Click rate

Zaujal vás pojem Click rate?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Facebook: sledujte nás