B2E

Zkratka B2E je odvozena z anglického Business to Employee (obchodník → zaměstnanec). B2E je tedy součástí e-commerce založenou zejména na komunikaci obchodníka s jeho zaměstnanci a zaměstnanci mezi sebou. Cílem B2E nástrojů je především zlepšování informovanosti a znalostí zaměstnanců, zvyšování jejich motivovanosti a celkové produktivity práce zaměstnanců.

Pozor, zastaralé informace
Prohlížíte si pojem ve slovníčku, který vytvořil náš ředitel Jan Štráfelda nejméně před deseti lety. Všechny informace už nemusí být aktuální…

Často se také nástroje B2E používají k řízení celého pracovního procesu. B2E systémy se velmi podobají intranetu, na rozdíl od něj jsou však více personalizované, soustředí se spíše na osobní plánování a selektivní výběr informací. Častou součástí B2E systémů jsou i vzdělávací složky (e-learning). Intranet je tedy spíše jakousi podmnožinou B2E.

Kromě B2E existují i další typy modelových vztahů:

Odkazy související s pojmem B2E

Zaujal vás pojem B2E?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás