Server

Obecně je server program poskytující určitou službu klientům (procesům či programům, které ji využívají). Internetový server (přesněji web server) slouží k obsluze prohlížečů, které na něj vznášejí požadavky pomocí různých protokolů (nejčastěji pomocí protokolu HTTP) a na něž server odpovídá odesláním příslušené webové stránky (kódu v jazyce HTML nebo XHTML) či dalších souborů. Příkladem takovéhoto programu je webový server Apache. Podobně fungují poštovní servery poskytující emailové služby a mnohé další.

V druhém významu tohoto slova je serverem počítač (hardware), na kterém výše popisovaná služba běží. V tomto smyslu se používá například termín server hosting (umístění vlastního serveru do specializované servrovny).

Server také může využívat tzv. skriptování, tj. skládat kód stránky až při požadavku podle předem určených pravidel (skriptů). K tomu se používají programovací jazyky běžící na straně serveru, jako je např. PHP či Perl. Výsledné prezentace se označují jako dynamické (na rozdíl od statického HTML, které server odesílá v podobě, v jaké na něj bylo nahráno). Výhodou dynamických webových stránek je velká možnost jejich přizpůsobení, mohou se měnit podle požadavků klienta, data, umožňují návštěvníkům měnit části stránek (např. přidávat komentáře) atd.

Odkazy související s pojmem Server

Zaujal vás pojem Server?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás