Open rate

Open rate je pojmem z oblasti email marketingu. Jde o jeden z ukazatelů vypovídajících o účinnosti dané reklamní kampaně. Open rate ukazuje počet uživatelů, kteří si odeslaný email skutečně otevřeli. Open rate se udává v procentech a počítá se jako poměr otevřených emailů k neotevřeným, počítáno pouze z emailů, jež byly skutečně odeslány.

V průměru se open rate pohybuje okolo padesáti procent, v závislosti na typu kampaně a z ní vyplývajících příjemcích emailů. Open rate také částečně závisí na technickém vybavení příjemců. Zajímavé také je, že v oblasti B2B je obvykle průměrný open rate o něco vyšší než v segmentu B2C.

Odkazy související s pojmem Open rate

Zaujal vás pojem Open rate?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací