Původce projektem – postup tvorby webu

Abychom spolupráci zahájili co nejefektivněji, ukážeme vám, jak jdou jednotlivé kroky tvorby webu za sebou. Zjistíte tu také přínosy, které realizací jednotlivých kroků získáte. 

Poznámka: některé kroky je možné za určitých okolností vynechat. Např. pokud je již máte vyřešené, projekt není rozsáhlý nebo má hodně omezený rozpočet.

Úvodní analýza

Na osobní schůzce spojíme naše znalosti internetového prostředí s vašimi znalostmi oboru podnikání a zkušenostmi s předchozí prezentací.

Seznámíme se s vaší firmou, specifiky podnikání a s vaší marketingovou strategií. Zjistíme podstatné informace o projektu, jeho cílech a vašich očekáváních. Následně ze svého pohledu zhodnotíme uskutečnitelnost projektu za daných podmínek, navrhneme možná zlepšení a upozorníme vás na slabá místa.

Samozřejmě také odpovíme na všechny dotazy.

Co získáte

 • zpětnou vazbu k vašim plánům od internetových specialistů
 • vyjasnění přesného průběhu realizace

Zpracování kalkulace, smlouva

Podle údajů z úvodní analýzy připravíme kalkulaci. Základní a volitelné položky zřetelně odlišíme, takže si budete moci nakonfigurovat služby přesně podle svých finančních možností.

Kalkulaci rádi zpracujeme ve více variantách (např. bez redakčního systému a s ním). Po schválení kalkulace připravíme jednoduchou smlouvu o dílo, do které zapracujeme vaše případné připomínky.

Co získáte

 • přesnou představu o finanční náročnosti projektu
 • smlouvu s jasnou specifikací, pevnými termíny a cenami
 • odhad časové náročnosti vzhledem k naší aktuální vytíženosti

Koncepce, strategie a taktika

Jasně vytyčíme konkrétní měřitelné cíle webu, definujeme cílové skupiny a namodelujeme chování jednotlivých typů návštěvníků. Určíme, na které stránky budou lidé přicházet a kudy je povedeme ke konverzi. Stanovíme i další podmínky úspěšné realizace.

Promyslíme také následnou propagaci prezentace. S přihlédnutím k aktivitám konkurence společně vybereme vhodné nástroje a namícháme marketingový mix.

Co získáte

 • jasně definovanou koncepci webu rozvrženou podle jednotlivých fází vývoje
 • přesný plán dalších investic, ušitý na míru aktuální situaci a sladěný s dalšími offline aktivitami společnosti

Více viz Plánování internetové strategie.

Analýza klíčových slov

Cílem je najít fráze, která lidé zadávají do vyhledávačů, aby našli vaše služby. Kromě optimalizace pro vyhledávače poslouží analýza i v dalších fázích projektu – u informační architektury, psaní textů, link buildingu či PPC reklamy.

Nejdříve vás požádáme o základní seznam klíčových slov. Ten pak doplníme podle Google Analytics, AdWords apod. a s pomocí speciálních nástrojů přidáme další související fráze a jejich kombinace. Z nich pak vybereme slova, která jsou relevantní (opravdu přivádí zákazníky), vyhledávaná (přivedou jich dost) a při tom co nejméně konkurenční (optimalizace na ně je levnější).

Co získáte

 • řádově stovky frází seřazené dle hledanosti

Více viz Analýza klíčových slov.

SEO analýza

Na základě analýzy klíčových slov doporučíme celkovou SEO strategii. Při ní zvážíme SEO aktivity konkurence, výši rozpočtu na SEO i vaše marketingové a časové možnosti. Zároveň navrhneme další obsah webu, abychom pokryli všechna důležitá klíčová slova. Přidáme i konkrétní tipy pro psaní optimalizovaných textů a pozdější úpravy prezentace.

Probereme také váš odkazový profil ve srovnání s konkurencí, konkrétní postupy pro získávání zpětných odkazů a řekneme si, jak efektivitu SEO aktivit vyhodnocovat.

Co získáte

 • konkrétní postup optimalizace
 • podrobné informace o dané problematice

Více viz SEO analýza.

Analýza informační architektury

Stanovený obsah webu rozdělíme do podstránek, určíme jim názvy (tzv. labeling) a jasnou hierarchickou strukturu. Poté doporučíme nejvhodnější typy hlavní a vedlejší navigace. Zvážíme také navigační cesty jednotlivých skupin návštěvníků a navrhneme zkratky k nejdůležitějšímu obsahu pomocí self-promo bannerů.

S ohledem na cíle webu a zvyky uživatelů internetu ke každému typu stránky navrhneme tzv. wireframy, schémata rozmístění jednotlivých prvků na stránce. Budete-li si to přát, připravíme také kompletní HTML prototyp (drátový model celého webu).

Co získáte

 • přehledný web, kde se návštěvníci intuitivně orientují
 • zvýšení uživatelského prožitku a tím i důvěryhodnosti firmy

Více viz Analýza informační architektury.

Tvorba logotypu, corporate identity

Pokud ještě nevlastníte logotyp, navrhneme vám jej. Ať už pro celou firmu, poskytovanou službu nebo webový projekt. Podle vašeho přesného zadání připravíme několik skic a vy si vyberete. Zvolenou skicu dopracujeme a pak zapracujeme vaše připomínky.

Na přání rádi připravíme i další materiály - vizitky, hlavičkové papíry nebo kompletní grafický manuál (dokument s podrobnými pravidly, jak s logotypem a dalšími prvky corporate designu nakládat).

Co získáte

 • kvalitní logotyp v elektronické podobě v několika formátech, vhodný i pro offline použití
 • grafický manuál v podobě PDF souboru vytvořený na míru

Více viz Corporate identity.

Tvorba grafiky webu

Pokud jsme spolu nevytvářeli logo, vyžádáme si ho od vás ve křivkách. Nebudete-li mít obrázky, zakoupíme je z image banky. Pak vytvoříme grafický návrh pro úvodní stránku. Pozornost věnujeme jasné vizuální hierarchii informací a schopnosti grafiky vést návštěvníka k akci. A samozřejmě také celkově příjemnému vzhledu, zapamatovatelnosti a odlišitelnosti budoucí prezentace.

Grafiku úvodní stránky vám dáme k připomínkování, korektury obratem zapracujeme. Po schválení připravíme grafiku pro jednotlivé typové podstránky. I zde počítáme s úpravami podle vašich komentářů.

Co získáte

 • kvalitní grafický návrh úvodní stránky a všech typů podstránek

Více viz Grafický návrh.

Tvorba XHTML šablon

Schválené grafické návrhy nakódujeme = rozřežeme je do šablon s využitím technologie XHTML a CSS. Zohledníme přitom pravidla optimalizace pro vyhledávače. Nakonec zprovozníme nejrůznější záložky, widgety, javascriptové slidery a další funkční prvky, bez kterých se žádný moderní web neobejde.

Hotové šablony důkladně otestujeme ve všech často používaných prohlížečích a odladíme případné chyby. Poté vám šablony ukážeme a případně je též přeložíme do dalších jazyků.

Co získáte

 • kvalitně zpracované šablony připravené k plnění obsahem nebo na nasazení na redakční systém
 • tiskovou verzi webu (poskytujeme zdarma v ceně šablon)

Více viz Kódování XHTML šablon.

Nasazení na redakční systém či e-shop

U ministránek se tento krok přeskakuje. U ostatních nejprve založíme novou instalaci platformy Colibri. Zde vytvoříme strukturu webu a zajistíme funkčnost případných jazykových mutací. Poté povolíme a nastavíme vybrané moduly, propojíme je s připravenými šablonami a vytvoříme formuláře. Nakonec dostylujeme drobnosti, které typové šablony neřeší (chybová stránka, novinky…)

Celkový výstup vám zpřístupníme na extranetu, takže můžete průběžně sledovat, jak web postupně roste. Zde ho také společně doladíme k finálnímu spuštění.

Co získáte

 • čistou instalaci redakčního systému či e-shopu připravenou pro další úpravy

Více viz Redakční systém Colibri a Tvorba e-shopu.

Programování na míru

Většina našich webů obsahuje nějakou jedinečnou funkci. U ministránek programujeme různé formuláře a malé javascriptové aplikace. U řešení postavených na Colibri pak jednotlivé moduly různě modifikujeme, provazujeme nebo přímo vytváříme moduly na míru. Často také Colibri propojujeme s dalšími systémy (účetní software, platební brány, systémy dodavatelů apod.).

Představte si třeba rozsáhlejší katalog nemovitostí. Řada tabulek, správa přes modul Katalog, vazby na modul Galerie, moderovaná diskuze, formuláře s exportem do ERP systému…

Co získáte

 • dynamické funkce, zvýšení funkční hodnoty webu i uživatelského prožitku

Více viz Programování webových aplikací.

Tvorba obsahu webu

Pokud tvoříme microsite nebo jednoduché stránky bez redakčního systému, web naplní naši kodéři – ručně přímo do šablon. Ostatní weby a e-shopy si pak obvykle plní klienti sami přes administrační rozhraní. Umíme také přetáhnout obsah z předchozí verze webu (je-li aktuální a předchozí řešení to umožňuje). To oceníte obzvlášť u e-shopu s desítkami tisíc položek.

Rádi také pomůžeme s tvorbou nových textů. A nejen textů, připravíme ilustrační obrázky, grafy, paletky, tlačítka… Vyrábíme také různá animovaná schémata, flashové aplikace, hry apod.

Co získáte

 • finální webovou prezentaci připravenou ke kontrole
 • zvýšení interaktivity a uživatelského prožitku návštěvníků

Více viz Psaní textů pro web.

Spuštění webu, webhosting

Před spuštěním je třeba celý web znovu zkontrolovat. Podle našich zkušeností se to vyplatí, neboť jen tak se vyvarujeme různých drobných nesrovnalostí, které i přes veškerou pečlivost obvykle vznikají.

V tomto kroku také probíhá instalace Google Analytics, měřících teček k PPC systémům apod.

Hotový a schválený web nahrajeme na ostrý server, fyzicky umístěný v jedné z nejkvalitnějších serveroven v ČR (Casablanca INC, Žižkov). Pomůžeme také s registrací či převodem domény.

Co získáte

 • odladění případných chyb, důkladná kontrola celého výstupu
 • umístění webu na rychlý a dobře zabezpečený server

Pokročilá optimalizace po vyhledávače

V ceně tvorby webu nabízíme tzv. základní optimalizaci pro vyhledávače. Zajistíme, že stránky jsou pro vyhledávače přístupné, ošetříme technické parametry – klíčová slova v URL, kvalitní kód stránek, přesměrování apod. Příplatková SEO analýza posune projekt ještě dál. Najde klíčová slova, umístí je do struktury webu, určí další užitečný obsah, zhodnotí link building apod.

Existuje však třetí rozměr, důležitý zejména pro větší firmy a konkurenční segmenty. A to je odpověď na dvě otázky: „v čem jste dobří?“ a „umíte to na internetu prodat?“. Jaké máte unikátní konkurenční výhody? Co stojí za kvalitou vašeho produktu či služby? A víte, jak to promítnout do internetového mixu?

Co získáte

 • marketingovou konzultaci na míru, jejíž výstupy neovlivní jen SEO a online propagaci, ale možná i celé vaše podnikání

Více viz Optimalizace pro vyhledávače.

Email marketing

Zajistíme kompletní rozesílání mailingových kampaní. Připravíme šablony newsletterů ladící s grafikou webu, odladíme je pro freemaily a nasadíme je na vlastní mailingový systém Colibri. Ten propojíme s novým webem a umožníme tak automatizovat správu uživatelů (přihlašování zájemců, odhlašování, řazení do skupin…).

Společně se zamyslíme nad strategií emailového marketingu, nad stavem databáze emailů a nad tím, jak i aktualizovat a rozšířit. Poradíme vám, co odesílat, komu a kdy, jak měřit výsledky email marketingu a jak je zlepšit pomocí jednoduchého A/B testování.

Co získáte

 • marketingový nástroj s nejvyšším konverzním poměrem
 • zvýšení loayality zákazníků, možnost přímé komunikace s dalšími zájemci o vaše služby

Více viz Email marketing.

PPC reklama

Společně určíme cíle PPC kampaně, rozpočet a metriky, kterými budeme výsledky kampaně hodnotit. Zvolíme vhodné PPC systémy, formáty reklamy a cílová publika. Připravíme reklamní sdělení – napíšeme chytlavé inzeráty a vytvoříme bannery. Dále vytipujeme klíčová slova, navrhneme celkovou strukturu kampaně a vše nastavíme.

Účty propojíme se statistikami návštěvnosti a poskytneme vám tam přístup, takže sami v reálném čase uvidíte, jak kampaň postupuje. Dále zajistíme dlouhodobou správu kampaně a její postupné ladění pro vyšší výkon.

Co získáte

 • škálovatelnou výkonovou reklamu se skvělým cílením
 • měřitelnost výsledků, s jasně definovanou cenou za konverzi

Více viz PPC reklama.

Bannerová reklama

Nejdříve se domluvíme na parametrech kampaně – jejích cílech, rozpočtu, timingu a celkovém kontextu. Bude například bannerová kampaň součástí širší propagace? Jak poznáme, že byla kampaň úspěšná, jak ji vyhodnotíme? Budeme jen vyrábět bannery nebo máme navrhnout mediaplán a zajistit i reklamní prostor?

Poté připravíme samotné bannery. Důraz klademe na schopnost upoutat pozornost, srozumitelné reklamní sdělení a zřetelnou výzvu k akci. A samozřejmě i na technické zpracování dle pravidel daného média. Nejdříve vytvoříme tzv. master – banner, na kterém spolu doladíme nápad a provedení. Po schválení pak připravíme další odvozené formáty.

Co získáte

 • vyšší návštěvnost, propagaci zaměřenou na budování značky

Více viz Bannerová reklama.

Marketing v sociálních sítích

Zajistíme analýzu využitelnosti sociálních sítí pro vaše podnikání. Pokud zde ještě nemáte profily, založíme je. Pokud je máte, podrobíme je auditu, navrhneme vylepšení a nastavíme je lépe. Zpracujeme také profilové obrázky, grafiku do hlaviček apod.

Propojíme sociální sítě s webem. Přidáme různé grafické paletky, badge, likovací tlačítka a další pluginy. Vytvoříme záložky, které budou čerpat data přímo z redakčního systému (novinky, reference, produkty...). Zajistíme také reklamu v sociálních sítích, zejména na Facebooku.

Co získáte

 • další významný zdroj návštěvnosti a odkazů s vlivem na SEO
 • možnost pracovat se zákazníky napřímo, získávat zpětnou vazbu, ovlivňovat jejich názory

Více viz Marketing v sociálních sítíchReklama na Facebooku.

Link building

Nejdříve teorie: vysvětlíme si, odkud se dají odkazy získávat, jak by měly vypadat a proč je důležitá vaše spoluúčast. Řekneme si, jak odkazy budovat dlouhodobě, jaké nástroje pro to používat a jak hodnotit přínosy a návratnost investic.

Na základě dříve provedené analýzy klíčových slov navrhneme strategii získávání zpětných odkazů. Při ní zohledníme nejen vaše časové a finanční možnosti, aktuální podobu vašeho webu a strukturu jeho odkazového profilu, ale také zdroje odkazů největších konkurentů. Zvážíme také další, komplexnější strategie získávání odkazů (nepřímý link building, linkbaiting, content marketing...). Tyto činnosti si následně rozdělíme.

Co získáte

 • ucelený koncept budování zpětných odkazů ušitý na míru
 • detailní a aktuální informace, včetně osobní konzultace

Více viz Link building.

Webová analytika

Nejdříve domluvíme vhodné metriky vzhledem k cílům webu, vašemu oboru a pozici ve společnosti. Naučíme vás, jaká data může měřící systém poskytnout, jak je správně číst a interpretovat. Následně zkontrolujeme správné nastavení Google Analytics, naučíme vás správně značkovat reklamní kampaně a případně nainstalujeme další měřící nástroje.

Budete-li si to přát, zajistíme také pravidelné analýzy statistik návštěvnosti. Data za určené období (měsíc, čtvrtletí) vyhodnotíme vzhledem k aktivitám, které na webu i offline proběhly. Výstup dostanete jako PDF dokument, případně na osobní schůzce.

Co získáte

 • přesný přehled, jak se vašemu projektu daří plnit stanovené cíle a jak se jednotlivá rozhodnutí projevila na výsledku
 • podklady pro stanovení návratnosti jednotlivých složek mixu

Více viz Webová analytika.

Optimalizace obchodní účinnosti

I na tom nejpečlivěji navrženém webu se najde spousta prostoru ke zlepšení. Některé výzvy k akci mohou fungovat lépe, texty mohou být přesvědčivější, tlačítka ještě více motivovat ke kliknutí. U takto jemných rozdílů však už člověk nedokáže rozpoznat účinnější verzi od té horší. Je třeba to změřit přímo na lidech. K tomu požíváme tzv. A/B testování, které každé polovině návštěvníků zobrazí jednu variantu. U obou se změří vliv na konverze či další cíle webu a je jasno.

Doporučíme vám kritická místa vzhledem nákupním cyklům vašich produktů a cílovce a nastavíme měření. Pokusy pak společně vyhodnotíme a od účinnější verze odvodíme další varianty.

Co získáte

 • ještě efektivnější web, lepší návratnost investic (= vyšší konverze při stejných nákladech na marketing)

Více viz Optimalizace obchodní účinnosti.

Zaujal vás náš postup?

Rádi vám jej předvedeme v praxi. Nechte si zpracovat přesnou cenovou nabídku:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás