Informační architektura

Informační architektura je obor zabývající se tříděním informací, jejich uspořádáním a vhodným pojmenováním. Cílem informační architektury je usnadnit zpětné vyhledávání relevantních informací jejich vhodnou organizací, navigací a reprezentací. Proto také nachází informační architektura využití na všech místech, kde se pracuje s větším množstvím informací. Například v knihovnách se informační architektura používala již dlouho před začátkem našeho letopočtu.

Dalším takovým místem je samozřejmě internet. Čím rozsáhlejší web, tím více je informační architektura potřeba. Však také návštěvník přichází na váš web především kvůli informacím. Pokud se k nim nedokáže dostat přímou cestou, něco je špatně. Opět to znamená, že přenecháváme tah konkurenci.

Nenajdou-li uživatelé požadované informace do 30 sekund, web opouští, pravděpodobně ke konkurenci.
Výsledky A/B testování, E-loan, leden 2005

Role informační architektury na webu

Jaké jsou hlavní úkoly informační architektury při tvorbě webu?

Informační architektura (ilustrace)

  • návrh celkové hierarchie informací (někdy též taxonomie)
  • rozdělení informací do jednotlivých stránek (struktura webu)
  • vztahy a vazby stránek mezi sebou (prolinkování)
  • pojmenování jednotlivých stránek, sekcí i kapitol
  • uspořádání informací v textovém obsahu jednotlivých stránek
  • volba vhodných typů navigace a její začlenění
  • fulltextové vyhledávání a prezentace výsledků
  • návrh layoutu stránky
  • vytváření metadat

Je zřejmé, že informační architektura úzce souvisí s dalšími obory tvorby internetových prezentací. Mluví do podoby, formy a pojmenování textů, čímž se dotýká web copywritinguoptimalizace pro vyhledávače (SEO). Layout a navigace ovlivňují podobu grafického návrhu a tím i design webu. Informační architektura má však blízkou vazbu i na další vlastnosti webu, především na jeho použitelnost. Také důvěryhodnost webu závisí na jeho dobře zpracované informační architektuře.

Až 50 % návštěvníků z webu odchází, protože jim dělá potíže najít příslušné informace.
Bryan Eisenberg & Gartner Group, září 2004

Navigace v informační architektuře

Několikrát jsme již zmínili navigaci. Ta hraje ve funkčnosti prezentace (a tím i v informační architektuře) zásadní úlohu. Význam fungující navigace stoupá s rozsahem a složitostí webu. V této souvislosti je nejdůležitější pravidlo konzistence navigace – navigace se na všech stránkách musí chovat stejně.

Pro představu, s kolika základními typy navigace pracuje informační architektura:

Navigací však jsou i prosté odkazy v textu. Víte u každého odkazu na svém webu, proč jste ho vytvořili, jaký je jeho úkol a co vám přináší? A naopak, nechybí u některých textů vhodné provázání? I tyto otázky patří k informační architektuře.

Některé dobře zpracované weby využívají jako doplňkovou navigaci i podobu URL.

Potřebujete zlepšit informační architekturu?

Nechte si zpracovat přesnou cenovou nabídku co nejdříve:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Články [blog]

6. 8. 2014  |  Články [blog]

Mobilní reklama – jak ji využít?

Pokud máte web přizpůsobený pro mobilní zařízení, začněte se zajímat i o mobilní reklamu. V České republice dnes 15 % populace přistupuje na internet přes chytrá zařízení, po Vánocích 2014 očekáváme nárůst až na 25 %.

celý článek

Newsletter

více informací

Internetový slovníček

Vybrali jsme pro vás:

Přečtete si další pojmy ve slovníčku.