Design (vzhled) webu

Design webových stránek patří dle našich zkušeností mezi jeden z nejsubjektivněji hodnocených oborů webdesignu. Přitom k důkladnému posouzení vzhledu konkrétního webu je třeba hlubokých znalostí z mnoha odvětví, jak již vysvětlujeme na stránce o grafických návrzích.

Pojďme však na to opačně! Pokusme se obecně definovat vlastnosti, které by měl mít design jakékoliv graficky povedené stránky. Touto abstrakcí se zároveň oprostíme od subjektivity při hodnocení webové grafiky a současně identifikujeme výhody, které kvalitní design přináší majiteli takového webu.

Požadavky na design webu

„4“ kategorie požadavků na design

Mezi nejčastěji skloňované vlastnosti webového designu patří originalita a celková kreativita řešení. Souvisí to s hlavními úkoly designu webu, tj. vytvořit příznivý první dojem a návštěvníka příjemně naladit. Stále větší důraz bývá kladen i na celkový uživatelský prožitek, který může být pozitivně ovlivněn i využitím moderních technologií, jako jsou např. flashové animace či video.

Z originality vyplývá i požadavek na odlišitelnost vzhledu (tj. vyhranění se proti designu konkurenčních webů) v souvislosti s corporate identity a tím i jeho zapamatovatelnost (schopnost návštěvníků si web po určité době vybavit). Obojí ovlivňuje image společnosti, která web vlastní, a působí také na obchodní efektivitu webu.

Třetí z těchto kategorií je svou podstatou spíše technická, neboť vychází z dalších nároků na webovou prezentaci, jako jsou přístupnost, přehlednost, použitelnost, čitelnost textů, informační architektura atd. Je zřejmé, že všechny tyto atributy (jež jsou často v protikladu s první skupinou) jsou pro každý web důležité, jejich váha však bude záležet na konkrétním účelu prezentace. U čistě informačního webu bude největší, směrem ke stránkám cíleným na podporu značky budou spíše ustupovat kategorii první.

Posledním hlediskem může být celkové vyznění designu, jeho čistotapreciznost, barevná vyváženost a smysl pro detail. Tyto vlastnosti zvyšují důvěryhodnost webu a ovlivňují návštěvníkův subjektivní dojem (podvědomě působí na emoce) ze společnosti a její schopnosti dostát svým závazkům.

Dojem z webové stránky si lidský mozek dělá během prvních 50 ms, potom už jej mění jen nerad. Design webu proto musí působit především čistě.
Výzkum Carleton University v Ottawě, prosinec 2005

Závěr

Je patrné, že každá ze zmiňovaných čtyř kategorií se ještě dále člení a jednotlivé vlastnosti spolu vzájemně souvisí. Právě proto se o vzhledu webu tak obtížně diskutuje, proto je tak složité design objektivně zhodnotit – neexistují zde žádná obecná, přesně vymezená pravidla.

Domníváme se, že celková kompozice a kombinace jednotlivých vyjmenovaných faktorů by vždy měla záviset na konkrétním poslání webu a jeho marketingových cílech (podobně jako při výběru marketingového mixu). A právě z toho úhlu je třeba se vždy na webový design dívat a z této pozice jej posuzovat.

Trápí vás design vašeho webu?

Nechte si zpracovat přesnou cenovou nabídku co nejdříve:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Články [blog]

6. 8. 2014  |  Články [blog]

Mobilní reklama – jak ji využít?

Pokud máte web přizpůsobený pro mobilní zařízení, začněte se zajímat i o mobilní reklamu. V České republice dnes 15 % populace přistupuje na internet přes chytrá zařízení, po Vánocích 2014 očekáváme nárůst až na 25 %.

celý článek

Newsletter

více informací

Internetový slovníček

Vybrali jsme pro vás:

Přečtete si další pojmy ve slovníčku.