Programování webových aplikací

Jako webová aplikace se obvykle označuje skript (kód zajištující funkci programu) běžící na straně serveru. Často bývá propojen s některou z databází, systému uchovávajícího data webové aplikace (zjednodušeně si lze databázi představit jako soubor MS Excel). Výstupem skriptu je potom samotná webová stránka, která je předána ke zobrazení prohlížeči.

Schéma webové aplikace Skript Databáze Úkolem webových aplikací je většinou zvýšit interakci internetové prezentace s jejími návštěvníky, případně též usnadnit správu webu, tj. ušetřit opakující se práci při tvorbě www stránek.

Podle požadavků na funkčnost může být webovou aplikací pouhých několik řádků kódu (např. při odesílání konkaktního formuláře), výjimkou však nejsou ani webové aplikace o mnoha tisících řádcích.

Složitější webové aplikace bývají často propojeny i na další software uvnitř firmy, např. na objednávkové systémy, účetní programy atd. To umožňuje ještě efektivněji šetřit drahou lidskou práci. Problémem nemusí být ani napojení aplikace na online platební systémy.

Příklady jednodušších webových aplikací

 • Kontaktní formulář
 • Kniha návštěv
 • Diskuze nebo chat
 • Katalogy a ceníky
 • Různé slovníky
 • Bannerový systém

U větších prezentací se často vyplatí řešit rovnou celou prezentaci dynamickým způsobem, ať už pomocí šablon či rovnou nasazením na redakční systém. Specifickou formou takové webové aplikace je potom internetový obchod. Pro své mnohé výhody se také stále více rozmáhají weblogy, taktéž různé intranetyextranety patří mezi speciální druhy webových aplikací.

Naše priority při programování webových aplikací

Při programování všech webových aplikací dbáme především na tyto aspekty:

 • Programování webových aplikací (ilustrace) Bezpečnost – má prvořadý význam u jakékoliv webové aplikace, vždy hrozí riziko ztráty či zničení dat, nebezpečí číhá i v podobě krádeže informací nepovolanou osobou nebo v nabourání webového serveru skrze aplikaci (hrozba ztráty image společnosti).
 • Využívání dostupných zdrojů – při programování každé webové aplikace se snažíme používat již hotové úseky kódu z jiných zdrojů, k tomuto účelu vlastníme i rozsáhlý archív skriptů. Šetříme si tak práci potřebnou na vývoj aplikace a tím i vaše finance a celkový čas na realizaci zakázky.
 • Rozšiřitelnost – jakmile se webová aplikace osvědčí v praxi, začíná se obvykle pracovat na jejích dalších úpravách, vylepšeních a nadstavbách. Pokud bylo s těmito modifikacemi počítáno už při návrhu aplikace, jejich zapracování je mnohem jednodušší a tedy i levnější. I z tohoto důvodu se snažíme řešit většinu složitějších webových aplikací modulárním způsobem.
 • Rychlost – pomalá webová aplikace je jen velmi málo použitelná, problémy s ní mají i vyhledávače. Proto se snažíme optimalizovat všechny skripty na rychlost a proto také doporučujeme nasadit hotovou aplikaci na naše servery. Protože zde zároveň máme instalované nejmodernější vývojové nástroje, jaké na mnoha serverech pro komerční webhosting chybí, i samotný vývoj webové aplikace se tím urychlí a zlevní.
 • Maximální zátěž webové aplikace je pojem spojený s vysokou návštěvností. Pokud váš web navštíví současně větší množství návštěvníků (např. při uvedení očekávaného produktu), server je často nezvládne všechny obsloužit (říkáme, že server „spadl‘). Schopnost webové aplikace odolávat vysoké zátěži vyžaduje především volbu vhodných nástrojů, optimalizaci databáze i výpočtů a další speciální techniky, jako je například předkešování. Podle našich zkušeností právě malá odolnost vůči zátěži mnohdy vypovídá o nízké úrovni programátorů, kteří webovou aplikaci vytvořili.
 • Důkladné testování – před spuštěním webové aplikace vždy důkladně testujeme všechny její funkce na vývojovém serveru. Ten mívá stejnou konfiguraci jako server ostrý, což umožňuje další redukci případných problémů při samotném spuštění.

Technologie našich webových aplikací

Při programování webových aplikací bývá dnes po celém světě nejčastěji využíván skriptový jazyk PHP a databáze MySQL. Tato kombinace, společně s webovým serverem (programem) jménem Apache nazývaná triáda, se i nám osvědčuje pro svou flexibilitu. Mezi další výhody této sestavy patří široká dostupnost hotových funkcí a fragmentů kódu a také neustálý vývoj těchto programů.

Jsou-li k tomu důvody z hlediska požadované funkčnosti webové aplikace nebo zjednodušení jejího vývoje, používáme i další programovací jazyky, např. Perl, Python či databázi PostgreSQL. Každý z nich se hodí na určité specifické potřeby konkrétní webové aplikace.

Největším kladem všech zmiňovaných technologií je jejich zařazení k open source. Znamená to, že jsou šířeny zdarma (což je také jedním z významných faktorů jejich dosavadní úspěšnosti a rozšířenosti) a vy tedy za samotné využívání těchto produktů nic neplatíte.

Zajímá vás programování webových aplikací?

Nechte si zpracovat přesnou cenovou nabídku:

Chci nezávaznou kalkulaci


Novinky

18. 8. 2014  |  Novinky

PPC mixér - nástroj zdarma

Bez nároku na odměnu jsme zveřejnili interní nástroj pro správce PPC reklamy. Umí čtyři různé užitečné funkce – vytváří kombinace klíčových slov, prohazuje jejich pořadí, vytváří k nim shody a odstraňuje diakritiku. Ať vám slouží!

celá novinka

Newsletter

více informací

Řekli o nás

Lenka Rejmanová Průšová, ISM International

Firmu Adaptic jsme zcela náhodně vyhledali na webových stránkách. Poté, co jsme prostudovali postup zpracování analýzy požadavků klienta, informace o redakčním systému a shlédli ukázky realizovaných ...

celé prohlášení