☝️ Víte, že bolest zad je oficiální nemoc z povolání? A že židli Adaptic nám můžete vrátit i 30 dní po nákupu? ☺️

Návod k obsluze SmartDesk – Office

Návod k obsluze polohovatelného stolu SmartDesk – Home Office si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo vše podstatné najdete níže v textu.

POZOR: Nezapínejte stůl dříve, než bude namontovaná řídící jednotka stolu na desce. Řídící jednotka obsahuje čidla antikolizního systému, která musí být v klidové a vodorovné poloze.

Ovládací panel SmartDesk Office

Základní obsluha stolu

Stisknutím tlačítka „“ posunete stůl nahoru
Stisknutím tlačítka „“ posunete stůl dolů

Nastavení funkce paměti poloh

1. Posuňte stůl nahoru nebo dolů do požadované polohy
2. Stiskněte krátce tlačítko „M“, dokud displeji nezačne blikat a poté stiskněte tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „4“ pro uložení polohy do paměti 1-4

ⓘ Při odpojení stolu od zdroje napájení se uložené polohy neztratí

Reset systému

1. Stiskněte a podržte tlačítka „“ a „“ dokud se stůl nedostane do nejnižší polohy
2. Jakmile uslyšíte zvukový signál, reset nastavení se úspěšně provedl

Uzamčení minimální výšky stolu

1. Nastavte polohu stolu do požadované minimální výšky
2. Stiskněte současně tlačítka „“ a „
3. Dále stiskněte a držte tlačítko „“, přičemž zároveň dalším prstem 3x stiskněte „
4. Úspěšné uzamčení minimální výšky bude potvrzeno zvukovým signálem

Uzamčení maximální výšky stolu

1. Nastavte polohu stolu do požadované maximální výšky
2. Stiskněte současně tlačítka „“ a „
3. Dále stiskněte a držte tlačítko „“, přičemž zároveň dalším prstem 3x stiskněte „
4. Úspěšné uzamčení maximální výšky bude potvrzeno zvukovým signálem

ⓘ Zrušení uzamčení minimální/maximální výšky provedete opakováním kroků výše

Hodnoty v centimetrech/palcích

1. Stiskněte a podržte „1“, „2“ a „M“ dokud na displeji nezačne blikat „CI
2. Stiskněte „1“ pro zobrazení hodnot v centimetrech, stiskněte „2“ pro hodnoty v palcích

Upozornění:

  • Ovládací panel uchovávejte mimo dosah vody
  • Máte potíže s výrobkem? Kontaktujte nás na info@adaptic.eu

Pomohl vám náš článek?