☝️ JARNÍ VÝPRODEJ PRODUKTŮzobrazit nabídku | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda | 30 dnů na vrácení každého produktu

Návod k obsluze SmartDesk – Home Office

Návod k obsluze polohovatelného stolu SmartDesk – Home Office si můžete stáhnout ve formátu PDF nebo vše podstatné najdete níže v textu.

POZOR: Nezapínejte stůl dříve, než bude namontovaná řídící jednotka stolu na desce. Řídící jednotka obsahuje čidla antikolizního systému, která musí být v klidové a vodorovné poloze.

Ovládací panel SmartDesk Home Office

Základní obsluha stolu

Stisknutím tlačítka „“ posunete stůl nahoru
Stisknutím tlačítka „“ posunete stůl dolů

Nastavení funkce paměti poloh

1. Posuňte stůl nahoru nebo dolů do požadované polohy
2. Stiskněte krátce tlačítko „M“, dokud na displeji nezačne blikat „S-“ a poté stiskněte tlačítko „1“, „2“, „3“ nebo „4“ pro uložení polohy do paměti 1-4

ⓘ Při odpojení stolu od zdroje napájení se uložené polohy neztratí

Reset systému

1. Stiskněte a podržte tlačítko „“, dokud se stůl nedostane do nejnižší polohy
2. Poté stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 5 vteřin, dokud neuslyšíte zvukový signál, který potvrzuje reset nastavení

Uzamčení minimální a maximální výšky stolu

1. Nastavte polohu stolu do požadované minimální/maximální výšky
- Uzamčení polohy v minimální výšce - stůl musí být níž než 97,5 cm
- Uzamčení polohy v maximální výšce - stůl musí být výš než 97,5 cm
2. Výšku uzamknete současným stisknutím a podržením tlačítek „“ a „“, dokud neuslyšíte zvukový signál
3. Uzamčení odstraníte současným stisknutím a podržením tlačítek „“ a „“, dokud neuslyšíte zvukový signál

Uživatelská nastavení

Dle potřeby můžete změnit výchozí nastavení stolu. Lze změnit 6 typů nastavení, která jsou očíslována v pořadí S-1 S-6.

Každé nastavení změníte stisknutím a podržením tlačítka „M“ po dobu 5 vteřin. Pomocí tlačítek „“ a „“ vyberte nastavení k úpravě. Stisknutím tlačítka „M“ zvolte vybrané nastavení. Upravte na požadovanou hodnotu tlačítky „“ nebo „
a následně úpravy potvrďte stisknutím tlačítka „M“.

S-1) Hodnoty v centimetrech/palcích

„0“ = centimetry „1“ = palce

S-3) Citlivost antikolizního systému při posunu směrem nahoru

„0“ = vypnout antikolizní systém
„1“ = nejnižší citlivost
„8“ = nejvyšší citlivost

S-5) Minimální výška na displeji

Zvolte minimální výšku, která bude zobrazena na displeji. Standardně 65 cm.

S-2) Citlivost antikolizního systému

„0“ = vypnout antikolizní systém
„1“ = nejnižší citlivost
„8“ = nejvyšší citlivost

S-4) Citlivost antikolizního systému při posunu směrem dolů

„0“ = vypnout antikolizní systém
„1“ = nejnižší citlivost
„8“ = nejvyšší citlivost

S-6) Posun stolu paměťovými tlačítky automaticky/manuálně

„1“ = automatický posun po stisku tlačítka
„0“ = nutnost stisknout a držet tlačítko paměti

Upozornění:

  • Ovládací panel uchovávejte mimo dosah vody
  • Máte potíže s výrobkem? Kontaktujte nás na [email protected]

Pomohl vám náš článek?