☝️VÝPRODEJ PRODUKTŮzobrazit nabídku | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda | 30 dnů na vrácení každého produktu

Vliv zdravého pohybu na vývoj dětí

Zdravý pohyb je klíčový pro správný vývoj dětí. Tento článek se zaměřuje na vliv pohybu na jejich fyzický, mentální a sociální rozvoj. Přinášíme tipy, jak podporovat zdravý pohyb u dětí a jeho pozitivní vliv na jejich školní prospěch, koncentraci a sebedůvěru.

Co znamená „zdravý pohyb“ v kontextu vývoje dětí?

Přirozeným vývojem každého člověka je proces ontogeneze. Je to individuální vývoj, který probíhá od vzniku zárodku až do smrti.

etapy_zycia_człowieka.jpg
Znázornění procesu ontogeneze

Motorický (pohybový) vývoj je součástí ontogeneze. Znamená postupné dosažení dovedností v oblasti pohybu, což zahrnuje:

 1. fyzický růst
 2. posilování kostí, svalů
 3. a taky schopnosti pohybovat se a prozkoumávat své okolí

Pohybový vývoj dítěte

Pohybový vývoj dítěte začíná už v děloze maminky, kde dítě vykonává první samostatné pohyby různými směry. Po porodu miminko krok za krokem přechází „naprogramovaným“ vývojem, během kterého se učí novým motorickým dovednostem jako například: pasení koníčků, otáčení, lezení či sed. Pohybový vývoj dětí do 1 roku života je velmi pestrý a jeho změny můžeme sledovat ze dne na den.

Během prvních dvou let se stane z ležícího miminka chodicí batole.  Poté se vývoj trochu zpomalí. V předškolním a školním věku dítě nabývá víc a víc složitějších motorických dovedností - dokáže udržet rovnováhu na jedné noze, ovládá kolo/koloběžku atd. Během vývoje zdokonaluje dříve dosažené pohybové vzory. Zlepšuje se jeho koordinace a rovnováha.

Pokud se dítě vyvíjí správně, většinou dosáhne správných pohybových vzorů, které mu umožní dělat „zdravý pohyb“.

Co je senzorická integrace a jaký má význam pro zdravý vývoj dětí?

Senzorická integrace (SI) je schopnost mozku přijímat informace ze smyslů, organizovat je a reagovat na ně během každodenního života. Je to proces, který napomáhá zrání mozku a těla.

Jednoduše řečeno to znamená, jak prožíváme, interpretujeme a reagujme/nereagujeme na informace přicházející z našich smyslů. Smyslová integrace je důležitá ve všech věcech, které musíme dělat každý den, jako je oblékání, konzumace jídla, pohyb, socializace, učení a práce.

Jak se učí děti?

Dle teorie Ayres Senzorické Integrace (ASI) se děti ve velké míře učí a vyvíjí prozkoumáváním svého prostředí přes smysly.

Rozlišujeme sedm, základních smyslů:C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\lamppost_banner_v1a.jpg

 1. Hmat (dotek)
 2. Sluch
 3. Zrak
 4. Čich
 5. Chuť
 6. Propriocepce: je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu a svalový tonus. Receptory tohoto systému se nachází v našich svalech a šlachách a poskytuji nám pocit vědomí těla a jeho polohy/pohybu.
 7. Vestibulární systém: je zodpovědný za rovnováhu těla a poskytuje povědomí o pohybu a poloze hlavy vůči gravitaci a prostorové orientaci těla. Vestibulární smyslové orgány ve vnitřním uchu detekují změny v polohách a pohybech hlavy v prostoru a přenášejí tyto informace do různých oblastí mozku.

Jak funguje senzorická integrace v praxi?

Žádný systém nefunguje úplně sám. Během všech činností se systémy propojují a spolupracují. 

Abychom zvládali například chůzi, musí spolupracovat zrak (sledování cesty), sluch (slyším zvuky z prostoru jako např. zvonek kola, klakson auta), propriocepce (regulace správného svalového napětí, díky kterému zvládnu svědomé pohyby těla) a vestibulární systém (dokáže udržet napřímenou pozici).

Pokud máte pochybností ohledně senzorického vývoje dítěte, neváhejte kontaktovat odborníka – kvalifikovaného terapeuta ASI.

Co může ovlivnit zdravý pohybový vývoj dítěte?

Pohyb je potřeba vnímat jako přirozenou součást dětského vývoje. Děti mají přirozeně větší potřebu pohybu než dospělí.

Zdravý pohybový vývoj dětí může ovlivnit spousta zevních faktorů, jako například: 

 • handling dětí: způsob zacházení s dětmi během běžných aktivit v životě (např. zvedání, přebalování, pokládání)
 • životní styl rodiny: pasivní/aktivní způsob života, množství pohybu a aktivit, kterých se dítě účastní
 • zvolené pomůcky: hračky a předměty, které dítě užívá

Pomůcky pro pohybový vývoj dětí

V současné době na trhu existuje spousta pomůcek, které mají podpořit „zdravý vývoj“ dětí, ale bohužel ne vždy jsou vhodné. Často se pomůcky snaží předběhnout přirozený vývoj dětí, což není správné a není to potřeba.

Příkladem nevhodné pomůcky může být chodítko. Děti jsou v chodítku zavěšené a nemohou trénovat stabilitu, navíc často začínají chodit po špičkách. Klouby jsou v nepřirozeném postavení, břišní svaly nepracují jak by měly a páteř miminka je přetěžovaná.

Existuje řada pomůcek, které jsou vhodné pro podporu pohybového vývoje dětí, jako například:

 • prolézačky, houpačky (ne hopsadla), či senzomotorické podložky