☝️VÝPRODEJ PRODUKTŮzobrazit nabídku | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda | 30 dnů na vrácení každého produktu

Jak žít a cvičit s Bechtěrevovou nemocí

Když se řekne Bechtěrev, většina z nás tuší, že se jedná o onemocnění páteře. Co už si ale často nedovedeme představit je to, jak moc závažné onemocnění to je, koho převážně postihuje a jak s ní žít, jde-li to vůbec, plnohodnotný život. Proto jsme pro vás sepsali tento článek, který odkryje spoustu zajímavých informací, od popisu nemoci, vlivu dědičnosti, ale také toho, jak vlastně Bechtěrevovu nemoc, kterou trpí zhruba jedno procento populace, odlišit od běžné bolesti zad, kterou trpí většina lidí.

Co to je Bechtěrevova choroba

Bechtěrevova choroba je z počátku velmi nenápadná, ale v konečném důsledku také zákeřná nemoc. Prvním projevem bývá bolest zad, kterou lidé často neřeší a nebo ji přisuzují běžným věcem jako například sedavému zaměstnání, špatné židli, nedostatku pohybu. A proto místo toho, aby navštívili lékaře, přemýšlí, jak zádům ulevit od bolesti. Zkouší různá cvičení, protahování, masáže, vynechávají pohyby, které by mohly bolesti způsobovat. A vůbec je nenapadne, že příčina těch obtíží, může být úplně jiná, že by se mohlo jednat o nějaké onemocnění a už vůbec je nenapadne, že by se mohlo jednat o Bechtěrevovu nemoc. 

Bechtěrevovu chorobu popsal v roce 1892 ruský lékař Vladimir Michajlovič Bechtěrev, odtud toto pojmenování. Přesný lékařský název je však ankylozující spondylitida a řadíme ji do revmatických chorob. Bechtěrev, laicky řečeno, je chronické, systémové zánětlivé onemocnění, které postihuje především skloubení na páteři. Nemoc se začíná projevovat zpravidla mezi 20. a 30. rokem života a častěji u mužů než u žen.

Profesor Pavel Kolář ve své publikaci uvádí, že výskyt Bechtěrevovy nemoci je v dospělé populaci kolem 0,5 – 1 %.

Jak vzniká Bechtěrevova choroba

Přesná příčina nemoci není známa, co ale víme je, že dochází k zánětlivým procesům v kloubních pouzdrech, šlachách a vazech v místě úponu na kost. Zánětlivá reakce ve skloubení na páteři je provázena jejím doslovným kostnatěním. Dochází k přeměně vazivového prstence meziobratlové ploténky na kostní strukturu a tím k pevnému a nevratnému spojení dvou sousedních obratlů a následné ztrátě pohybu mezi nimi. Stejně tak může docházet ke ztuhnutí a kostnatění v místech, kde se žebra napojují na hrudní páteř. To má za následek zhoršení mechaniky hrudníku, kdy celkovým výsledkem je snížení plicní ventilace a zhoršení respirační funkce.

Ankylosing_Spondylitis_painguru.jpg
Ukázka postupné degenerace páteře. Zdroj painguru.cz

Jaký je vliv dědičnosti

O Bechtěrevově nemoci nemůžeme říci, že by byla dědičná, tzn. že by se jednoduše přenášela z rodičů na děti. Určitý vliv tam ale je a to zejména ve formě antigenů, které se dědí plnohodnotně, přesněji antigenu HLA – B27. Během zkoumání této nemoci se zjistilo, že naprostá většina lidí trpící touto chorobou vlastní ve své genetické výbavě antigen HLA – B27.

Proto pokud se v rodinné anamnéze objeví Bechtěrevova choroba, má každý potomek zvýšené riziko vzniku této nemoci a měl by být pravidelně sledován u odborného lékaře, aby se její výskyt zachytil v co nejranějším stádiu.

Stupně nemoci

Stupně Bechtěrevovy nemoci určujeme podle postižení jednotlivých úseků páteře. Celkově rozlišujeme 5 jednotlivých stadií onemocnění.

 1. stadium – na páteři nejsou patrny žádné změny, je přítomen pouze jednostranný zánět SI kloubů (přechod mezi bederní a křížovou oblastí)
 2. stadium – v tomto stadiu je zánět SI skloubení již oboustranný, ale páteř je stále beze změn
 3. stadium – III. stadium Bechtěrevovy nemoci je charakteristické přítomností syndesmofytů (kostnatých výrůstků na vazivovém prstenci meziobratlové ploténky) na bederní páteři, tyto výrůstky vedou k pevnému a nevratnému spojení dvou sousedních obratlů
 4. stadium – u IV. stadia vidíme kostěné výrůstky i na hrudní páteři.
 5. stadium – V. stadium je charakteristické výskytem syndesmofytů až na krční páteři
bamboo_spine_painguru.jpg
Vlevo normální páteř, vpravo tzv. bambusová páteř postižená syndesmofyty. Zdroj: painguru.cz

Příznaky Bechtěrevovy nemoci

Příznaky Bechtěrevovy nemoci jsou z počátku velmi nespecifické, u mnohých lidí rozdílné a dají se snadno zaměnit za běžnou bolest zad z přetížení.

Mezi první hlavní příznaky Bechtěreva patří bolest v bederní části zad, která se objevuje hlavně v klidu, v noci a ráno po probuzení se k bolesti přidává také ztuhlost páteře trvající déle než půl hodiny.

Obojí se zlepší po rozcvičení, ale večer se objeví znovu. Další důležitou skutečností je, že všechny tyto potíže trvají déle než 3 měsíce a mají sezónní charakter, to znamená, že se častěji vyskytují na jaře a na podzim.

Jak poznat Bechtěreva

Diagnostika Bechtěrevovy choroby spočívá ve vyšetření SI skloubení (přechod mezi bederní a křížovou oblastí), kde už v ranném stadiu jsou patrné opakované blokády, v rentgenologickém vyšetření, které definitivně potvrdí diagnózu pokud jsou patrny viditelné změny na SI skloubení a na páteři. Bohužel než jsou tyto změny viditelné na některé ze zobrazovacích technik (RTG, MR), může uběhnout několik měsíců i let. Průměrná doba od prvních příznaků po stanovení konečné diagnózy je u nás 9,1 roku. (FOREJTOVA, S., et al. (2008). Factors influencing health status and disability of patients with ankylosing spondylitis in the Czech Republic. Clin Rheumatol. 27(8): 1005–1013.)

Příznaky únavy

Dalším rysem Bechtěrevovy nemoci je chronická  únava, která je způsobena zejména zánětlivými procesy v těle. Ty jsou doprovázeny otokem tkání, bolestí, někdy také zvýšenou teplotou obdobně jako tomu bývá u chřipky. Mimo únavu se můžeme také setkat se zánětem oční duhovky a řasnatého tělíska. Zánět oční duhovky se projevuje bolestí oka, zarudnutím oka, poruchou vidění, zvýšeným slzením oka a zvýšenou citlivostí na světlo. Tato oční komplikace se vyskytuje až u 40 % jedinců s ankylozující spondylitidou.

5 jednoduchých a efektivních cviků s Bechtěrevem

Pravidelný pohyb je u Bechtěrevovy nemoci zcela zásadní a celoživotní, protože dodržování pohybového režimu výrazně ovlivní kvalitu života jedince. Již zmíněné kostnatění páteře způsobuje její sníženou pohyblivost a v posledním stadiu nemoci může mít páteř podobu tzv. bambusové tyče. Srůstání jednotlivých obratlů k sobě vede k vyhlazení bederní lordózy a následnému zvýšení hrudní kyfózy. Takoví lidé pak chodí shrbení a předklonění. Není výjimkou je vidět s pokrčenými koleny a zakloněnou hlavou, aby si udrželi rovnováhu a zorné pole a nekoukali jen do země.

12021098_fachbild_morbus_bechterew_sciencephoto.jpg
Postupná změna postavení páteře u Bechtěrevovy choroby. Zdroj: focus-arztsuche.de

Cílem cvičení je zpomalit postupné znehybňování páteře. Pozornost je potřeba zaměřit na udržení rozsahu pohybu páteře a hrudníku (protože Bechtěrev postihuje také skloubení mezi páteří a hrudním košem, což má za následek zhoršení mechaniky dýchání), udržení co největšího pohybu v kyčelních a ramenních kloubech, protažení zkrácených svalů a naopak cílené posílení těch oslabených pro udržení svalové rovnováhy a zlepšení celkové kondice jedince. Nesmíme zapomenout ani na práci s dechem pro udržení maximální dechové výkonnosti.

1. cvik - předklon a záklon páteře

Zaujměte správný stoj: napřimte tělo, opřete se o zevní patu, malíkovou hranu a malíček, palec a kolena směřují vpřed, pánev je v neutrálním postavení, hrudník opřený do lopatek, hlava napřímená. Představte si jako by proti vám letěl šíp a vy  před ním uhýbáte vzad a tím se začnete zabalovat, důležité je kromě zabalování se vytahovat za temenem směrem vzhůru a do předklonu, tím cítíte, jak se vaše páteř protahuje. Poletí několik šípů po sobě, první míří mezi klíční kosti, druhý kousek níže, další zase níže…, a tak se dostáváte stále níže a níže. Pánev kontrolujte v neutrální pozici. Zadek by měl zůstat po celou dobu předklonu přímo nad vašimi patami. Pohyb zpět veďte přes tah křížové kosti mezi paty a postupně od spodních obratlů se vracejte do výchozího postavení jako byste skládali kostky do vysoké věže. Záklon provedete tak, že si pomůžete oporou hřbetů dlaně o vaši pánev nebo o váš spodní hrudník, pokud vám to ramena dovolí. Využijte této opory a před samotným záklonem se ještě více opřete do této oblasti (pánev, spodní hrudník), tím se zastabilizujete v přechodu hrudníku a spodních zad a můžete provést izolovaný záklon v oblasti hrudníku. Hlava je prodloužená hrudní páteř, úplně se za krkem nelámejte. A vraťte se zpět do výchozí pozice.

2. cvik - kočka

Při samotném provedení cviku se zaměřte na to, zda pohyb vychází z pánve. Vnímejte pohyb křížové kosti, kterou táhněte dozadu za sebe a pak pomalu za paty a dolů. Postupně se přidávejte hrudní a krční obratle, až je celá páteř vyhrbená a máte kulatá a protažená záda. Při pohybu zpět se zaměřte na stydkou kost, kterou táhněte dozadu za sebe a mírně nahoru až do neutrální pozice bederní páteře, pak postupně přidávejte hrudní a krční obratle až do protažení hlavy. Během cvičení se soustřeďte na kvalitu provedení cviku, ne na maximální rozsah pohybu páteře, vyvarujete se tak nejčastějším chybám jako je, přiblížení pánve k páteři s enormním prohnutím v bedrech a záklon krční páteře.

3. cvik - rotace hrudníku s rukou pod tělem

Před samotným cvičením si pomyslně podélně rozdělte cvičební podložku na dvě poloviny. Díky tomu si určíte střed, který vám při cvičení pomůže eliminovat jednu z častých chyb – vyosení v ramenou. Cvik začněte odtlačením jedné horní končetiny od podložky, abyste mohli zvednout a podsunout druhou pod tělo. Rameno podsouvané končetiny položte na předem určený střed podložky. Je velmi důležité po celou dobu cviku udržet pánev v rovině tak, aby kyčelní klouby byly stále nad kolenními klouby a nedocházelo k vyosení na stranu. V opačném případě by docházelo ke kombinaci rotace a úklonu v bederní části páteře, která může způsobit přetížení a následnou bolest v bedrech.

4. cvik - holub

Cvik vychází ze vzporu klečmo. Vysuňte jednu dolní končetinu kolenem mezi dlaně tak, aby bérec byl vtočený dovnitř a zevní kotník se dotýkal podložky. Myslete na to, že pánev je pořád v rovině a nepadá na stranu vysunuté dolní končetiny. Neprohýbejte se v bedrech a nezaklánějte hlavu, ta je pořád v prodloužení páteře.

5. cvik - rytíř

Cílem cviku je uvolnění beder a kyčle pomocí kleku na jedné dolní končetině s aktivním podsazením pánve. Při samotném provedení cviku se zaměřte na to, aby nakročená dolní končetina svírala pravý úhel v koleni, pánev směřuje vpřed, nevytáčejte ji na stranu. Rovněž si dávejte pozor na to, abyste si nesedali na paty (kyčelní kloub zadní nohy je nad kolenním kloubem) nebo se neprohýbali v bedrech (trup je stále napřímený).

Jak správně sedět s Bechtěrevovou nemocí

Pokud máte sedavé zaměstnání a navíc trpíte Bechtěrevovou nemocí o to více je pro vás důležitý správný sed.

Správný sed vychází z napřímeného postavení páteře. Sedíme na sedacích hrbolech na šířku kyčelních kloubů. Chodidlo je v kontaktu s podložkou ve třech bodech (zevní pata, malíček a palec), kolena směřují nad druhý prst. Pánev je v neutrální pozici, tj. když si představíme pánev jako mísu s vodou, tak vodu nevyléváme ani dopředu na stehna a ani dozadu na sedák, snažíme se, aby hladina vody byla rovnoměrně u okrajů naší mísy. Aktivně se odtlačujeme se od sedacích hrbolů za temenem směrem vzhůru ke stropu, abychom aktivovali hluboký stabilizační systém a svaly uložené podél páteře. Hrudník opíráme do lopatek, vnímáme jak se lopatky a hrudník k sobě přitisknou. Ramena jsou volně a hlava napřímená, ale uvolněná.

Zdravotní židle s výkyvným sedákem a správné cvičení pomáhají při prevenci Bechtěrevovy choroby

Na běžné kancelářské židli správný sed neudržíte po celou dobu práce a proto je velmi žádoucí mít zdravotní židli s aktivním výkyvným sedákem, která pomáhá udržovat napřímené postavení páteře tím, že aktivuje svaly hluboko uložené podél páteře a zároveň v době relaxace dopřeje dostačující oporu pro záda a hlavu.

Když k tomu všemu přidáte ještě drobná cvičení na protažení zad, které vám zaberou jen pár minut a zvládnete je kdekoliv, nebude vaše tělo tolik zatěžováno a progres nemoci bude pomalejší. Vhodné cviky najdete na našem youtube kanále.

Pro koho jsou cviky hlubokého stabilizačního systému

Cviky posilující hluboký stabilizační systém jsou vhodné pro každého jedince. Pro lidi s Bechtěrevovou nemocí jsou však obzvláště důležité. Hluboký stabilizační systém se skládá z několika svalů na našem těle, které udržují naši páteř v napřímené pozici a zachovávají její dvojitě esovité prohnutí bez svalového přetížení. Bechtěrevova choroba způsobuje napřimování bederní lordózy a zvýšení hrudní kyfózy, tudíž narušuje ideální napřímení páteře a proto je velmi důležité posilovat střed těla, abychom zpomalili vznik svalové nerovnováhy a omezení mobility páteře.

Nejčastější dotazy k Bechtěrevově nemoci

Jak moc bolí Bechtěrevova choroba?

Bolest jako taková je velmi individuální a úzce souvisí s prahem bolesti, který má každý z nás nastaven na jinou úroveň. To co jednoho téměř nebolí, může být pro druhého až nesnesitelné. Co je ale pro Bechtěreva typické, jsou klidové a noční bolesti, které po rozcvičení mizí.

Mohu s Bechtěrevovou chorobou pít alkohol?

V zásadě není řečeno, že by lidé trpící Bechtěrevem měli být úplnými abstinenty. Je ale potřeba myslet na to, že alkohol může ovlivňovat účinek některých léků, které jsou u této nemoci indikovány. A dalším faktem je to, že pravidelné pití alkoholu může oslabovat kosti a lidé s Bechtěrevovou nemocí mají větší sklon ke vzniku osteoporózy (řídnutí kostí).

Jaké jsou negativní zkušenosti s Bechtěrevovou nemocí?

Určitým negativem pro jedince trpící Bechtěrevovou nemocí je to, že onemocnění nemusí postihovat jen páteř, ale může napadat také jiné orgány. V malém procentuálním zastoupení se mohou vyskytovat aortální vady, plicní fibróza nebo neurologické útlakové syndromy.

Jaká je prognóza u Bechtěreva?

Při včasné diagnóze je životní i pracovní perspektiva velmi příznivá. Až 75% jedinců zůstane plně aktivních.

Existují nějaké skupiny nebo zájmové kluby Bechtěreviků?

V České republice funguje Klub bechtěreviků založený pod Revmatologickým ústavem v Praze. Cílem klubu je prosazovat a hájit zájmy bechtěreviků a informovat je v oblasti sociálního zabezpečení.

Jaké léky pomáhají na Bechtěrevovu nemoc?

Zatím neexistuje specifická farmakologická léčba, která by zabránila nebo zpomalila Bechtěrevovu chorobu. V akutní zánětlivé fázi se užívají nesteroidní antirevmatika. Novinkou posledních let je také biologická léčba.

Zajímavé zdroje

Mgr. Kateřina Klimešová

Fyzioterapeut s více než desetiletou praxí v oboru. Specialista na úrazy páteře a míchy. Instruktor Nordic Walking s akreditací MŠMT. Osobní fyzioterapeut aktuálního Mistra České republiky a držitele halového rekordu ČR ve vrhu koulí hendikepovaných.

Další články

Související produkty

  • průměrná, silnější

  Adaptic COMFORT - zdravotní židle

  od 19 990 Kč
  • pro průměrné a silnější postavy
  • pohodlný a oblíbený model zdravotní židle
  • komfort, ergonomie a zdraví
  • štíhlá, průměrná, silnější
  • + další barvy

  Adaptic EVORA + - zdravotní židle

  od 15 990 Kč
  • univerzální pro většinu postav
  • nejprodávanější zdravotní židle 2021, 2022 a 2023
  • do kanceláře, home office a dalších míst

  SmartDesk - Office - Polohovací stůl

  od 14 990 Kč
  • pro home office i kancelář
  • 2 motory Timotion, 3 barvy desek

Stále scrollujete? Můžete číst dál!