☝️VÝPRODEJ PRODUKTŮzobrazit nabídku | Sleva 10 % na unikátní polštáře Kanuda | 30 dnů na vrácení každého produktu

Bc. Jana Bouzková

Fyzioterapeutka, Hořice

Židle ADAPTIC umožňuje dlouhodobý sed při ideálně nastavených parametrech správného sedu, aretace sedáku není nutná, nutná je aretace opěrných bodů vašeho těla. Používání této židle vede k podvědomé chuti se pohybovat, aniž by nás tato chuť odváděla od práce.

Názory na zásady správného sedu procházejí určitou genezí, a tak se můžeme setkat s různými, často odlišnými výklady. Odborníci se však shodují v jednom, a tím je neurofyziologický základ lidského těla. Člověk je již prenatálně naprogramován na správný pohybový vývoj, jehož kvalita garantuje do budoucna i maximální eliminaci bolestivých stavů. To vše při splnění základní podmínky zdravého vývoje, a tou je pravidelná pohybová aktivita. Lidské tělo je anatomicky, fyziologicky i neurologicky nastartováno na pravidelný, rytmický a kontinuální pohyb. Jestliže tyto potřeby nenaplňujeme, vytváříme substituční pohyby, umožňujeme svalům špatný timing , jejich adaptaci na náhradní pohybové vzory a postupnou nocicepci. A teprve bolest je signálem ke změně, nejlépe ke změně pohybových návyků, nejrychleji ke změně kvality získaných návyků.

Kvalitu preferovaného pohybu, v našem případě sedu, nejrychleji změníme volbou správné židle a ergonomickou úpravou pracovního prostředí. Detailně nastavené parametry správně zvolené židle umožňují tělu vytvořit opěrné body, které zajistí dynamickou stabilizaci páteře, správnou posturální funkci bránice, optimální zapojení zádových a šíjových svalů. Při splnění těchto podmínek je páteř ekonomicky a energeticky nejméně namáhaná a při nastavení správné výšky pracovní plochy či např. monitoru negeneruje signály
přetížení.

Židle ADAPTIC nastavení správných kritérií pro dokonalý sed nejen že umožňuje, ale nabízí obrovský bonus v podobě výkyvného sedáku na pružině.

Každá dlouhotrvající pozice těla se totiž nevyhne adaptaci na zvolené podmínky a každá adaptace postupně sníží ostražitost neuroregulačních mechanismů našeho těla. Přiměřená labilita sedáku nastaví repetitivní, drobný a okem nepostřehnutelný pohyb, který udržuje správnou funkci jednotlivých osových segmentů,neustále vrací postavení páteře a její propojení s pánví do stabilní pozice. Při tomto dynamickém způsobu sezení je komplex šíjových, zádových a pánevních svalů pohybem stále stimulován, jsou aktivně oživovány proprioceptivní mechanismy, vedoucí k optimálnímu, energeticky nenáročnému zapojení svalů, kloubů a vazivového aparátu.