Kontakty

Komplikace s názvem společnosti

Uvědomujeme si, že název společnosti Adaptic může být obtížně předatelný ústně. Proto jsme přijali opatření, aby bylo možné naše stránky najít i při hledání zkomolenin typu Adaptik nebo Adaptyk.