Návrh prototypu webu

Pojmem prototyp se označuje plně funkční HTML model budoucího webu. Bývá zpracován mnohem detailněji než schématické výstupy informační architektury, obsahuje například kompletní navigaci, funkční formuláře a další interaktivní prvky. Používá se při plánování koncepce složitějších webů, k simulaci chování budoucích stránek, k modelování jejich variant a k testování na uživatelích.

Hlavní přínosy HTML prototypů

Při návrhu koncepce rozsáhlejších webů s větším množstvím funkcí se bohužel nelze vyhnout chybám. Na HTML protypu je však snadné je odhalit. Bez prototypu by se na ně přišlo až během realizace, což by znamenalo úpravy hotové grafiky či dokonce redakčního systému. Tím by se projekt zbytečně zpozdil a prodražil. Podobně, jako byste museli přestavovat z poloviny hotový dům jen proto, že architekt na něco v plánech zapomněl.

Obecné výhody využívání prototypu

  • Prototyp umožňuje dotažení koncepce ještě před začátkem produkce webu a tím zefektivňuje jeho vývoj.
  • Prototyp usnadňuje komunikaci v týmu, lze si přesně ukázat, kterou část aplikace kdo myslí a jakou vlastně navrhuje změnu.
  • Prototyp usnadňuje prezentaci koncepce lidem, kteří nemají čas studovat dokumentaci (supervizoři, vedení, oslovení dodavatelé…).

Výhody HTML prototypu proti kresleným schématům, excelu apod.

  • HTML prototyp lze využít k přímému testování na uživatelích (formou plnění úkolů na webu).
  • HTML prototyp ukazuje kromě architektury aplikace i všechny její stavy. Umožňuje tak testování chybových hlášení a dalších akcí vyvolaných chováním uživatele.
  • HTML prototyp zobrazuje kompletní navigační cesty návštěvníků, hodí se proto k ladění vedlejší a kontextové navigace (ve smyslu vedení návštěvníka ke konverzní akci).

Jak HTML prototypy vytváříme

Axure RP K návrhům prototypů stránek používáme specializovaný program Axure RP. Ten umožňuje rychlé sestavení budoucího modelu webu včetně všech obvyklých prvků. Ty je také možné různě barvit, upravovat, skrývat atd. Zároveň je možné prototyp jednoduše programovat – lze tak modelovat i složité funkce, jako jsou nejrůznější vyjížděcí menu, dynamické záložky, rozbalovací stromy, vyskakovací hlášky a vícestupňové formuláře.

Součástí služby není jen samotná tvorba modelu, ale hlavně poskytnutí zpětné vazby – pomáháme koncepce vymýšlet. Proto také potřebujeme znát širších informace o projektu, jeho cílech a strategii – tedy nejen podle suché dokumentace či samotných výstupů analýzy informační architektury.

Orientační cena tvorby prototypu

Časová náročnost tvorby prototypu závisí na kvalitě podkladů, složitosti budoucího webu a jeho rozsahu, požadavcích na přesnost prototypu, počtu korektur a řadě dalších faktorů.

PoložkaCenaPoznámka
Analýza pro menší web od 20 000 Kč Např. běžný e-shop, obvyklý firemní web
Analýza pro složitý web od 40 000 Kč Např. kombinace e-shopu s firemním webem apod.

Poznámka: ceny jsou kalkulovány bez DPH.

Potřebujete vytvořit prototyp webu?

Nechte si zpracovat přesnou cenovou nabídku co nejdříve:

Chci nezávaznou kalkulaci