Y2K

Termín Y2K označuje tzv. problém roku 2000 (z anglického Year 2 Kilo), resp. problémy související s přechodem do druhého tisíciletí. Především se kvůli vysoké ceně hardware v osmdesátých a počátkem devadesátých let šetřilo každým bitem. Proto se i datum ukládalo v podobě dd-mm-rr, tedy „19“ se v letopočtu vynechávala. Další příčinou Y2K byla i snaha programátorů si zjednodušovat práci, neboť s dvoumístným letopočtem bylo mnohem snazší pracovat.

Při vstupu do roku 2000 však bylo možné očekávat problémy s nejednoznačností tohoto zápisu, zejména v nemožnosti zadat rok vyšší než 1999. Případně se předpokládalo, že Y2K způsobí různé omyly s tříděním datumů a početními operacemi s nimi.

Mezi další důvody problému Y2K patřila také neexistence dne 29. 2. 2000, neboť mnohé programy rok 2000 nepočítaly za přestupný. Sekundární problémy v souvislosti s Y2K způsobovala i tzv. magická data, např. den 9. 9. 1999 se v databázích často používal k označení data, které nemá nikdy vypršet.

Z těchto důvodů se Y2K stal velmi diskutovaným tématem, jež zasáhlo i marketingové aktivity – vyhovující produkty byly označovány značkou Y2K compliant. Šířila se však i panika předpovídající nejrůznější stupně chaosu, od výpadků elektroniky až po celkovou zkázu světa. Urychleně vznikaly různé Y2K komise, zejména v armádě a v bankovnictví. Nakonec se však Y2K obešel bez větších problémů, částečně i díky důkladné práci mnoha programátorů a techniků.

Odkazy související s pojmem Y2K

Zaujal vás pojem Y2K?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Facebook: sledujte nás