XML

XML je zkratka z anglického eXtensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk. Ve skutečnosti je XML tzv. metajazyk, nadřazený značkovací jazyk, v rámci něhož je možné vytvářet vlastní jazyky (definované pomocí DTD popisu). Takovým jazykem je například XHTML, kombinace XMLHTML.

XML je zajímavý tím, že neobsahuje žádné konkrétní značky (elementy), kdokoliv si tedy může vymyslet vlastní značky, např. <barva>zelená</barva>. To umožňuje velice dobře definovat přesnou strukturu každého XML dokumentu podle aktuální potřeby. XML je tak jakýmsi předělem mezi databázovou strukturou a textovým dokumentem.

XML na rozdíl od známějšího jazyka HTML vůbec neobsahuje informace o způsobu zobrazení, dochází tak k naprostému oddělení formy od obsahu. Díky tomu je XML mnohem flexibilnější, umožňuje vlastní volbu zobrazení každé aplikaci, která s XML dokumentem pracuje. Pokud je přesto potřeba jednotný vzhled, lze ho definovat pomocí speciálních stylesheetů (kaskádové styly nebo XSL), které jsou připojeny v záhlaví XML dokumentu.

XML se dnes používá především pro snadnou výměnu informací (např. výměnu faktur) a komunikaci nezávislou na konkrétní aplikaci či platformě. Hlavními výhodami XML oproti jiným formátům používaným pro přenos informací je jeho nezávislost, standardizace, poměrně malá velikost, podpora národních kódování a jednoduchý převod na jiné formáty.

Odkazy související s pojmem XML

Zaujal vás pojem XML?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Facebook: sledujte nás