URL

URL je zkratka z anglického Uniform Resource Locator. Používá se pro přesnou identifikaci dokumentů na internetu. Například URL této stránky je

http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/url/

kde můžete rozeznat adresu našeho serveru skládající se z domény nejvyššího řádu (cz), domény druhé úrovně (adaptic) a domény třetí úrovně (www) oddělených od sebe tečkami. URL dále obsahuje cestu ke stránce v rámci struktury adresářů (/znalosti/slovnicek/url/) oddělovaných lomítky. Poslední částí URL je protokol, přes který je možné o tuto stránku server požádat, v tomto případě jde o protokol HTTP (ono http:// na začátku).

URL může dále obsahovat název stránky včetně její koncovky (třeba index.htm), číslo portu, který identifikuje požadovanou službu (píše se za TLD a odděluje se dvojtečkou, třeba :80) a jméno a heslo, pokud to server vyžaduje (píše se hned za protokol způsobem uzivatelske-jmeno:heslo@). Součástí URL mohou být také záložky ukazující na určité místo na stránce (zapisují se jako #zalozka na úplný konec URL) a parametry stránky (píší se za jménem stránky a oddělují se otazníkem, například ?logged=true). K takovým parametrům patří i tzv. kampaňové parametry, na kterých stojí webové analytika.

Druhy URL

Formě URL zmíněné v příkladu výše říkáme absolutní URL. Proti tomu existují relativní URL, jež vychází z umístění aktuálního dokumentu (stránky, která odkaz obsahuje). V takovém případě je možné některé části vynechat, např. pokud je odkazovaná stránka umístěna na témže serveru, můžeme v URL vynechat jméno serveru (domény). Pokud je navíc umístěna ve stejném adresáři jako odkazující stránka, není třeba v URL psát ani cestu.

Dobře ošetřeným URL se anglicky říká cool URL (přešlo i do češtiny). Zajímá-li nás jen použitelnost, pak mluvíme o přátelských URL (někdy také user friendly URL). Pokud naopak hledíme pouze na vyhledávače, pak je řeč o SEO friendly URL.

Proč je podoba URL důležitá

Podoba URL přímo ovlivňuje viditelnostpoužitelnost webu. Například je-li jméno domény krátké a srozumitelné, budou si ho návštěvníci spíše pamatovat a také je možné jej snáze nadiktovat po telefonu. Obsahuje-li jméno domény (nebo některé jiné části URL) klíčové slovo, je to užitečné z hlediska optimalizace pro vyhledávače. Opačným způsobem v obou případech fungují URL obsahující velké množství parametrů, URL psaná velkými písmeny či příliš dlouhá URL (ta se také zalamují v e-mailech a mailový program je znečitelní).

Odkazy související s pojmem URL

Zaujal vás pojem URL?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás