TLD

Zkratka TLD označuje domény nejvyššího řádu (anglicky Top Level Domains), tj. domény umístěné v doménovém stromu nejvýše (viz DNS). Příkladem TLD může být třeba česká doména .cz (TLD se píší v adrese dokumentu na konec).

Obecně bývají TLD děleny na národní, generické a infrastrukturní. Národní TLD (anglicky country-code TLD) sdružují všechny domény daného státu. Příkladem národní TLD může být již zmíněná česká doména .cz. Všechny národní TLD jsou dvoupísmenné a až na některé výjimky odpovídají kódu země podle standardu ISO 3166-1.

Některé státy umožňují registraci v rámci své národní TLD komukoliv (např. Česká republika), jiné registraci různě omezují (např. Slovenská republika umožňuje registraci slovenské TLD jen slovenským občanům).

Generické TLD (anglicky generic TLD) sdružují domény nezávislé na území, zato s nějakým společným rysem, např. .org určená původně pro nevýdělečné organizace. Některé generické TLD jsou přesto přístupné komukoliv (např. .com, .info, .net a dnes již i .org), jiné jsou striktně určené pro daný účel. Generické TLD jsou vždy třípísmenné a delší.

Infrastrukturní TLD existují pouze dvě – .arpa používaná pro vnitřní potřeby internetové infrastruktury a .root, jejíž význam zatím není příliš jasný.

Odkazy související s pojmem TLD

Zaujal vás pojem TLD?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás