RSS

RSS je univerzální formát pro výměnu a šíření obsahu webových stránek (tzv. syndikaci obsahu). Na straně serveru poskytujícího obsah je RSS vlastně pouhým dynamicky generovaným souborem o přesně dané struktuře, který obsahuje výtah z nabízených informací (nejčastěji novinek, článků či komentářů). Takovému souboru se říká RSS kanál. Přítomnost RSS kanálu je obvykle indikována typickou oranžovou ikonkou, případně odkazem RSS nebo RDF.

Uživatelé k prohlížení těchto RSS kanálů používají speciální programy nazývané RSS čtečky (někdy též RSS agregátor nebo anglicky RSS reader). RSS čtečka si v nastaveném intervalu pravidelně stahuje soubor s obsahem a pokud zjistí jeho změnu, novinky vypíše. RSS čtečky často bývají součástí jiných programů, například prohlížečů či instant messengerů. Existují i online agregátory RSS. Zejména oborově zaměřené online agregátory RSS jsou velmi užitečné, neboť již obsahují seznam nejdůležitějších RSS kanálů daného oboru.

Uživatel RSS čtečky tak ušetří čas a používání RSS je pro něj i pohodlnější, než kdyby musel neustále kontrolovat nové příspěvky na webu daného zdroje. RSS tedy vlastně funguje podobně jako zasílání newsletteru, návštěvník se však nemusí registrovat. RSS je samozřejmě výhodné i pro poskytující sever – zdánlivě se mu sice zmenší návštěvnost, ve skutečnosti se však naopak zvětší, neboť se čtenáři díky RSS na web častěji vracejí.

RSS (zkratka pochází z anglického Really Simple Syndication, někdy též Rich Site Summary) vytvořila společnost Netscape. Je založen na značkovacím jazyku XML.

Odkazy související s pojmem RSS

Zaujal vás pojem RSS?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás