RIA

Zkratka RIA pochází z anglického Rich Internet Applications. Jako RIA se označují moderní internetové aplikace vyvíjené s ohledem na komfortnější ovládání, vyšší uživatelský prožitek a celkovou lepší interakci mezi RIA a uživatelem (např. drag & drop, kontextová nápověda).

RIA se proto svým chováním stále více snaží podobat aplikacím desktopovým, především v odstranění nutnosti znovunačtení celé stránky po každém kliknutí. Svým vzhledem pak RIA desktopové aplikace často daleko předčí. Mezi další výhody RIA patří také možnost moderních mediálních formátů (zejména audio a video).

Z hlediska technologií existuje několik různých postupů, buď RIA využívají běžných internetových řešení v nové kombinaci (zejména AJAX) nebo se vyžívá speciálních programů na straně serveru, na straně uživatele pak RIA stačí běžné prostředky technologie Flash.

Odkazy související s pojmem RIA

Zaujal vás pojem RIA?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás