Public relations

Pro anglický pojem public relations neexistuje dostatečně výstižný český překlad. Často se sice public relations překládá doslovně jako „veřejné vtahy“, není to však přesné – public relations jsou především procesem, jeho úkolem je tyto vztahy zlepšit.

Public relations jsou tedy schopností porozumět a ovlivňovat veřejné mínění, cílem public relations je zkoumat a zlepšovat komunikaci společnosti (instituce) s veřejností. Součástí public relations je však i zpětná vazba, tedy postoje veřejnosti by měly zároveň měnit i stanoviska společnosti (instituce). Proto nejde o pouhé ovlivňování, public relations spočívají ve vzájemném působení společnosti a jejího okolí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že public relations jsou především úkolem managementu, kterému pomáhají snižovat rozdíly mezi postupy společnosti a prostředím, ve kterém podniká. Ideálně by tedy v public relations mělo jít zejména o důvěru a porozumění a to oboustranné! Důležitou součástí public relations však je také podpora značky, což má přímý dopad na prodej produktů či služeb firmy.

Z těchto důvodu by měly být public relations součástí veškerého plánování a strategií firmy (instituce), internet není výjimkou. Naopak, podstatnou částí public relations je sdílení informací a komunikace vůbec, pro což je webová prezentace nejvhodnějším médiem.

Public relations jako obor vznikly koncem 19. století, kdy začal být kladen stále větší důraz na komunikaci mezi firmou a zákazníkem. Samotný pojem public relations se objevil v USA už v roce 1897.

Odkazy související s pojmem Public relations

Zaujal vás pojem Public relations?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás