On-page faktory

On-page faktory (někdy také onpage faktory či on page faktory) jsou pojmem z oblasti optimalizace pro vyhledávače. Označují se tak faktory přímo spjaté s obsahem a kódem stránky a jejím umístěním v rámci celého webu (na rozdíl od off-page faktorů). Pečlivé vyladění on-page faktorů může velice příznivě ovlivnit hodnocení stránky vyhledávači a tím i její umístění ve výsledcích vyhledávání. To platí zejména pro méně konkurenční oblasti.

On-page faktory lze rozdělit do několika hlavních kategorií. Sémantikou stránky máme na mysli především správné používání HTML značek z hlediska jejich významu, např. <h1> pro označení hlavního nadpisu, <strong> pro zvýraznění atd. Vyhledávač tak pozná, které části stránky jsou jak důležité a čeho se tedy daná stránka týká.

Kvalitou kódu myslíme jeho strukturu (např. obsah by měl předcházet navigaci), validitu (pokud je stránka plná chyb, robot ji nemusí přečíst), absenci neplatných odkazů, celkovou přístupnost webu (vyhledávací roboti například neumí JavaScript) a spoustu dalších. Mezi on-page faktory tohoto typu pravděpodobně také patří poměr textového obsahu k délce celého kódu.

Hodnota textů z pohledu vyhledávače je určena především přítomností příslušných klíčových slov, jejich rozmístěním (např. v titulku, hlavním nadpisu) a hustotou (není tak důležitý počet, jako poměr k ostatním slovům). Patří sem i frekvence tzv. stop slov (např. některých zájmen). Předpokládá se, že tyto on-page faktory také ovlivňuje existence příbuzných slov v textu.

Kromě těchto tří kategorií však existuje spousta dalších on-page faktorů, které ovlivňují pozice stránky ve vyhledávači. Příkladem takových on-page faktorů může být třeba klíčová slova v URL dokumentu, stáří stránky, častost jejích úprav nebo délka existence celé domény. Předpokládá se, že vyhledávače dnes berou při hodnocení v úvahu více než 200 faktorů.

Odkazy související s pojmem On-page faktory

Zaujal vás pojem On-page faktory?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás