Imprese

Impresí nazýváme jedno zobrazení banneru, resp. odeslání banneru poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým shlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo jej návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

V systémech na principu PPV (nejrozšířenější model platby za bannerovou reklamu) si zákazník rovnou objednává přesný počet impresí, v jiných případech by měl být počet impresí součástí závěrečné zprávy o reklamní kampani. Znalost počtu impresí je nutná k výpočtu míry prokliku (CTR), na jejímž základě lze částečně hodnotit úspěšnost jednotlivých bannerových kampaní.

Termín imprese pochází z anglického slova impress, což znamená vtisknout se, vštípit, učinit dojem.

Odkazy související s pojmem Imprese

Zaujal vás pojem Imprese?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás