Grafický manuál

Společně s logem je grafický manuál základním kamenem firemní dentity. Obsahuje definice jejích jednotlivých částí, např. podoby loga, výběr fontů, specifikaci barevného schématu… Součástí grafického manuálu by měla být i pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat (např. určení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů apod.).

Bez důkladně zpracovaného grafického manuálu lze jen stěží zachovat ucelenou vizuální prezentaci společnosti. Význam grafického manuálu přitom stoupá s velikostí firmy (čím více lidí, tím těžší je udržet konzistenci). Grafický manuál obvykle vzniká ve spolupráci s vedením firmy a po schválení se stává závazným pro všechny zaměstnance.

Grafický manuál může být předán v tištěné nebo elektronické podobě (nejčastěji obojí).

Odkazy související s pojmem Grafický manuál

Zaujal vás pojem Grafický manuál?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Facebook: sledujte nás