Element

Trochu zjednodušeně lze říci, že elementy jsou různě velké kousky dokumentu psaného v jazyce HTML a jeho nástupce XHTML. Jednotlivé elementy se skládají z tzv. tagů a v některých případech i z doplňujících atributů a svého obsahu.

Ukážeme si to na příkladě. U značky pro ztučnění:

<strong class="red">Totální slevy!</strong>

můžeme rozeznat tag <strong>, který tento element otevírá. Spolu s uzavíracím tagem </strong> vymezují elementu hranice. Uvnitř je potom obsah elementu – Totální slevy! A zbývá už jen atribut class, který tomuto elementu přiřazuje třídu red.

Kdyby v tomto elementu bylo ještě slovo slevy vyznačeno kurzívou, došlo by k zanoření dalšího elementu do elementu nadřazeného. Podobným způsobem vzniká tzv. DOM (objektový model dokumentu), jakýsi strom, se kterým je případně možné dále pracovat s využitím technologie DHTML.

Jazyk HTML rozlišoval elementy s párovými a nepárovými tagy. Příkladem elementu s nepárovým tagem je třeba příkaz pro odsazení řádku <br>. Jde o element, který již nemá žádný obsah. Modernější jazyk XHTML toto již nerozlišuje, pouze přikazuje, že všechny elementy musí být uzavřené (správně tedy <br></br>.). U prázdných elementů naštěstí XHTML také umožňuje zkrácený zápis (tedy <br />).

Elementy se v obou jazycích dělí na tři základní skupiny. Blokové elementy při svém zobrazení odsadí (odřádkují) ostatní obsah, inline elementy nikoliv. Nahrazované elementy bývají při zobrazení nahrazeny nějakým obsahem, např. obrázkem.

Odkazy související s pojmem Element

Zaujal vás pojem Element?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás