CTR

CTR je zkratka z anglického click through rate, v češtině se překládá jako míra prokliku.  Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Pojem se většinou používá v souvislosti s internetovou reklamou, kde vyjadřuje její (přibližnou) efektivitu.

Výpočet CTR je velmi jednoduchý:

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Nakonec násobíme stem, neboť CTR se udává v procentech. Je-li tedy například CTR roven 0,5 %, znamená to, že reklama se musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

Obvyklé hodnoty CTR

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy, nejmenší CTR mají klasické bannery (obvykle v rozmezí 0,06 % až 0,2 %). Lépe jsou na tom Rich media formáty bannerů (animace, videa či interaktivní aplikace), kde se CTR pohybuje pod 1 %.

Úplně jiná čísla uvidíte v reportu PPC kampaní, jejichž CTR často dosahuje až dvaceti procent. Podobné je to s newslettery, i ty mívají CTR mezi pěti a dvaceti procenty.

Průměrné CTR reklamních bannerů v ČR loni dosáhlo 0,23 %. Z toho klasické bannery dosahují CTR 0,16 %, průměr pak zvyšují rich media formáty bannerů, které mají CTR 3,5krát vyšší (0,56 %).
Studie gemiusAdMonitor, 2014

Provozujete-li web placený z reklamy, pak jistě víte, že velikost CTR záleží také na umístění reklamy. Čím výše je reklama na stránce umístěna, tím vyšší má obvykle CTR. Míru prokliku významně ovlivňuje i konkrétní podoba reklamy. Jsou-li bannery zajímavé, kvalitně provedené a něčím unikátní, budou mít řádově vyšší CTR.

Stejné je to s textovými inzeráty – pokud jsou dobře cílené, obsahují vaše unikátní odlišnosti (USP) a výzvu k akci, budou mít podstatně vyšší CTR. To navíc v PPC systémech znamená, že za stejné umístění inzerátu zaplatíte významně méně peněz (protože v PPC systémech cena na míře prokliku silně závisí).

Odkazy související s pojmem CTR

Zaujal vás pojem CTR?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Newsletter

více informací

Facebook: sledujte nás