Click rate

Click rate (někdy také click-rate nebo clickrate) je pojmem z oblasti internetové reklamy. Jde o poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního prvku a vypovídá o účinnosti dané reklamy. Click rate se udává v procentech. Spočítá se jednoduše podle následujícího vzorečku:

Click rate (%) = počet kliknutí na reklamu / počet zobrazení reklamy * 100

Click rate bývá často zaměňován s mírou prokliku (CTR). Rozdíl spočívá v tom, že každé kliknutí na reklamu nemusí být proklikem (nemusí nutně vést k návštěvě). Reklamní systémy tedy většinou měří click rate, míru prokliku si musí měřit cílový server.

Click rate bývá jedním z hlavních parametrů při vyhodnocování reklamních kampaní. Obvykle se pohybuje mezi 0,5 až 5 procenty. Click rate bannerů a dalších běžných reklamních formátů postupně klesá (také díky bannerové slepotě), proto se objevují různé nové formy reklamy, buď agresivnější nebo lépe cílené.

email marketingu click rate vypovídá o počtu uživatelů, kteří klikli na daný odkaz. Zpravidla se sleduje zvlášť pro všechny odkazy v newsletteru či e-zinu. Měření click rate v tomto případě zajišťují buď samotné příchozí stránky (využívající parametru k identifikaci emailu jako zdroje návštěvnosti) nebo počítadlo, jež je součástí nástroje sloužícího k odesílání emailů.

Odkazy související s pojmem Click rate

Zaujal vás pojem Click rate?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Facebook: sledujte nás