AIDA model

AIDA je zkratkou z anglických slov attentioninterestdesireaction. Jde o model popisující proces fungování optimální reklamy. Reklama by tedy podle modelu AIDA měla:

  • přitáhnout pozornost diváka (attention
  • vyvolat v něm zájem (interest) o váš produkt
  • přesvědčit ho o jeho výhodách (desire)
  • a nakonec ho přimět k akci (action), tj. k objednávce či přímému nákupu

Někdy se uvádí i model AIDYA, kde Y značí anglické Yes (= ano), tj. rozhodnutí k nákupu.

Jako každý unifikovaný postup má i model AIDA slabé místo v tom, že jde o významné zjednodušení složité skutečnosti. Může však být užitečný k pochopení, proč je PPC reklama ve vyhledávačích tak účinná – oslovuje ty, kdo již o produkt mají zájem. Také pěkně vysvětluje, proč textové reklamy lépe fungují než grafické.

Předchůdci a následovníci modelu AIDA

Koncept AIDA navazuje na starší model LSB (lookstaybuy). Ačkoliv je stále nejvíce používán, přesto už dnes patří k překonaným.

Navazují na něj další modely, např. ADAM (attentioninterestdesirememory), který zdůrazňuje důležitost zapamatování, jež je pro některé obory podnikání jistě významnější (umožňuje např. opakované nákupy).

Nejobsáhlejším modelem je DIPADA (definitionidentificationproofacceptancedesireaction), který se zabývá celým procesem přípravy reklamní kampaně.

Všechny tyto modely, včetně konceptu AIDA, je tedy třeba brát spíše jako pomůcku při rozvažování přesné taktiky propagace. Všechny mají úzký vztah ke čtyřem základním složkám marketingového mixu4P – a vždy záleží na konkrétní situaci.

Odkazy související s pojmem AIDA model

Zaujal vás pojem AIDA model?

Přemýšlíte, jak nové informace využít v praxi? Kontaktujte nás s poptávkou:

Chci nezávaznou kalkulaci


Adaptic na Twitteru

Facebook: sledujte nás