Proč v tendru nechtít grafický návrh

16. 6. 2008  |  Jan Štráfelda

Zdánlivě to zní jako dobrý nápad – poptaní dodavatelé připraví kalkulaci a připojí jeden či více návrhů na úpravu grafiky. Zadavatel si pak už jen vybere firmu s „nejhezčím“ grafickým návrhem. V praxi však tento postup ukazuje naprosté nepochopení procesu vytváření fungujícího webu. Zadavatel tím navíc z tendru vyloučí všechna kvalitnější webová studia.

Jde o jednu z nejčastějších chyb při zadávání výběrového řízení. Přestože k tomuto tématu bylo již napsáno hodně slov, stále se s ní setkávám. A to i u významných klientů, naposledy u marketingového ředitele firmy působící po celé Evropě:

V zásadě máme v první fázi zájem o velice jednoduchý výběr ze tří různých variant především na základě vzhledu stránek (bez ohledu na funkčnost) – takto zněla poptávka ze strany našeho marketingového ředitele, přičemž by to byl právě on, kdo by vyhodnotil vzhledově nejpříjemnější grafický návrh. Následně na to by proběhla debata o úpravě funkčnosti našich webových stránek, o jejich správě a pochopitelně i o financích.

Zaměstnanec zadavatele, oddělení marketingu

Grafický návrh je předposledním krokem

První chybou zadavatele je předpoklad, že tvorba webu začíná grafickým návrhem. Měla by jí však předcházet důkladná analýza, při níž bude ujasněna celková koncepce webu, jeho cíle a cílové skupiny. Z ní pak vyplyne funkčnost, obsah, rozsah a struktura webu. Následuje výběr vhodných typů navigace a vymyšlení layoutů pro jednotlivé stránky, často za pomoci wireframů.

Na této analýze se nutně musí účastnit jak dodavatel, který má znalosti z tvorby webu, tak zadavatel, který poskytne informace o své firmě, zákaznících, konkurenci a oboru podnikání. I u menších webů je před tvorbou grafického návrhu potřeba alespoň jedna osobní schůzka, některé informace se zjišťují i pomocí dotazníku.

Je zřejmé, že pokud bude analytická část procesu vynechána, grafický návrh bude skutečně pouze „vzhledově příjemný“, o jeho funkčnosti však nemůže být řeč. Proč má tedy dodavatel plýtvat časem svého grafika, když si zadavatel může vybrat podle referencí na dříve realizované projekty? Navíc tím získá větší přehled o schopnostech dodavatele než z jednoho konkrétního návrhu.

Neexistuje nic jako „prvotní grafický návrh“

Druhou chybou zadavatele je špatný odhad časové náročnosti při vytváření vzhledu webu. Má-li si grafik za svou prací stát, musí vymyslet unikátní barevné schéma, promyslet vzhled jednotlivých grafických prvků a sladit je v jeden harmonický celek. Přitom musí vycházet z dodaného logotypu či design manuálu, dbát na pravidla informačního designu, přístupnosti a použitelnosti…

Vytvoření grafického návrhu tak představuje minimálně 10–15 hodin grafikovy práce. Obvykle spíš dvojnásobek. Pokud jde o kvalitní studio, pak nemá o práci nouzi, vybírá si a nebude ochotné investovat čas do tendru, ve kterém je nejistá šance na vítězství. Totéž samozřejmě platí i pro freelancery.

Do tendru se proto přihlásí pouze dodavatelé, jejichž práce není dostatečně kvalitní, mají jen málo poptávek a nezbývá jim nic jiného, než se podobných výběrových řízení účastnit. Případně amatéři a začátečníci, kteří jsou ochotní riskovat práci zadarmo, aby získali reference.

Vnímání grafiky je subjektivní záležitost

Třetí chybou zadavatele je hodnocení grafického návrhu jen podle estetického dojmu. Design webu je vysoce subjektivní záležitost. Nenajdete dvě osoby, které by jeden grafický návrh hodnotily stejně. Proto není žádná záruka, že si zadavatel skutečně vybere nejlepší design.

Objektivní by bylo hodnocení založené nejen na estetické, ale i na funkční hodnotě grafického návrhu. Například na jeho zapamatovatelnosti, odlišitelnosti, uživatelském prožitku,… To však zase vyžaduje znalosti, které běžný zadavatel nemá (a právě kvůli nim si koneckonců najímá profesionála).


Vaše názory


Adaptic na Twitteru

Články [blog]

6. 8. 2014  |  Články [blog]

Mobilní reklama – jak ji využít?

Pokud máte web přizpůsobený pro mobilní zařízení, začněte se zajímat i o mobilní reklamu. V České republice dnes 15 % populace přistupuje na internet přes chytrá zařízení, po Vánocích 2014 očekáváme nárůst až na 25 %.

celý článek

Newsletter

více informací

Internetový slovníček

Vybrali jsme pro vás:

Ve slovníčku máme již 190 pojmů.

Facebook: sledujte nás